XVI. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

22 Mayıs 2014 Perşembe

23 Mayıs 2014 Cuma

24 Mayıs 2014 Cumartesi

 

24 MAYIS 2014 CUMARTESİ

SAAT

SALON C

SALON D

08:00-09:00

GÜNÜN OLGU SUNUMLARI-III
KLİNİK NEFROLOJİ
Oturum Başkanı: Gülizar Manga Şahin
Kronik Glomerülonefritli Hastalar: Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Siren Sezer

GÜNÜN OLGU SUNUMLARI-IV
DİYALİZDE AKILCI ANEMİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Zerrin Bicik Bahçebaşı
Diyaliz Hastalarında Aneminin Değerlendirilmesi ve Tedavisi
Ş. Rahmi Yılmaz

SAAT

SALON A

SALON B

09:00-09:45

KONFERANS
Oturum Başkanları: Vecihi Batuman, Servet Arıoğul
09:00-09:45 “Reverse Epidemiology and Its Impact on our Patient Care”
Kamyar Kalantar-Zadeh

SEMPOZYUM
DİYALİZ MERKEZİNDE SORUNLAR-IV
CİDDİ SEKONDER HİPERPARATİROİDİ VE AKILCI TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: Ali Başçı, Süleyman Türk
09:00-09:30 Ciddi Sekonder Hiperparatirodi Nasıl Gelişir?
Ender Hür
09:30-10:00 Ciddi Sekonder Hiperparatiroidinin Kardiyovasküler Sonuçları Nelerdir?
Hülya Taşkapan
10:00-10:30 Ciddi Sekonder Hiperparatiroidiyi Nasıl Tedavi Edelim?
Sabahat Alışır Ecder

09:45-10:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: M. Emin Yılmaz, F. Nurhan Özdemir
09:45-10:30 Tubulointerstisyel Nefrit ve Kronik Böbrek Hastalığının İlerleyişi
Vecihi Batuman

10:30-11:00

ARA
POSTER BİLDİRİLER / Oturum Başkanı: Kadriye Altok (PB 115-142)

SAAT

SALON A

SALON B

11:00-11:30

MİNİ KONFERANS
Oturum Başkanı: Ömer Kozan
11:00-11:25 Akut Koroner Sendrom ve Kalp Yetmezliğinde Hipertansiyon ve Tedavisi
A.Oktay Ergene
11:25-11:30 Tartışma

MİNİ KONFERANS
Oturum Başkanları: Turgay Arınsoy, Çetin Özener
11:00-11:25 Periton Diyalizi İlk Seçenek Tedavi Yöntemi Olmalı mı? Olabilir mi?
Taner Çamsarı
11:25-11:30 Tartışma

SAAT

SALON A

 

11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUM
Tansiyonun Nabzını Tuttuk: Vakalar ve Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Hipertansiyon Tedavisi
Mustafa Arıcı, Fatih Sinan Ertaş

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

SAAT

SALON C

SALON D

13:30-14:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Aydın Türkmen, Gökhan Nergizoğlu
SB 33 - Hiperürisemi; Renal Transplant Alıcılarında Bir Kardiyovasküler Risk Faktörü
SB 34 - Renal Transplant Alıcılarında Sagital Abdominal Çap Ölçümü ile Kardiyovasküler Risk ve Greft Kaybı İlişkisi
SB 35 - Tip 2 diabetes mellitus hastalarında plazma vaspin düzeyi ile renal fonksiyonlar ve inflamatuvar belirteçler arasındaki ilişki
SB 36 - Protein enerji tükenme sendromu olan kronik böbrek hastalarındaki günlük protein alımı ile agouti related peptit düzeyi ve sitokinler arasındaki ilişki

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Ayla San, Ülkem Çakır
SB 37 - Rabdomyoliz ilişkili akut kidney injury patogenezine yeni bakış - tedavi sağlanabilir mi?
SB 38 - Deneysel diyabetik nefropati modelinde parikalsitol ve aliskiren kombine tedavisinin etkileri
SB 39 - Deneysel diyabetik nefropati modelinde eritropoez stimule eden ajanların pleitropik etkileri
SB 40 - Üremik Sıçanlarda D Vitamini ve Parikalsitolün Kronik Böbrek Yetmezliği Progresyonu Üzerine Etkileri
SB 41 - Oktreotid, Nefrotik Sendromda Gelişen Vasküler Disfonksiyonu Düzeltebilir mi?

SAAT

SALON A

 

14:00-15:00

UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Şehsuvar Ertürk
Güncel Anemi Tedavisi
Bülent Tokgöz
Özel Hasta Alt Gruplarında Hipertansiyon Tedavisi
Savaş Öztürk

15:00-15:30

ARA

SAAT

SALON A

 

15:30-16:30

SEMPOZYUM
NEFROPATİLİ HASTADA HİPERTANSİYON TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: Zeki Tonbul, Kenan Ateş
15:30-15:55 Diyabet Dışı Nefropatilerde Hipertansiyon Tedavisi
Erkan Dervişoğlu
15:55-16:20 Diyabetik Nefropatili Hastada Hipertansiyon Tedavisi
Rüya Mutluay
16:20-16:30 Tartışma

 

20:00-23:00

GALA YEMEĞİ VE BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ

 

23 MAYIS 2014 CUMA

SAAT

SALON C

SALON D

08:00-09:00

GÜNÜN OLGU SUNUMLARI-I
HİPERTANSİYON
Oturum Başkanları: Neslihan Seyrek, Mansur Kayataş
Renovasküler Hipertansiyon: Güncel Yaklaşım
Vecihi Batuman

GÜNÜN OLGU SUNUMLARI-II
DİYALİZ
Oturum Başkanı: Kenan Keven
Diyalizde İnfeksiyon
Fügen Yörük

SAAT

SALON A

SALON B

09:00-10:30

SEMPOZYUM
YENİ BİR RİSK FAKTÖRÜ: KAN BASINCI DEĞİŞKENLİĞİ
Oturum Başkanları: Bülent Erbay, M. Şükrü Sever
09:00-09:45 Kan Basıncı Değişkenliği Nedir? Nasıl Değerlendirilir?
Şükrü Ulusoy
09:45-10:30 “Blood Pressure Variability and Cardiovascular and Renal Outcomes”
Paul Muntner

SEMPOZYUM
KONTRAST MADDE KULLANIMI VE BÖBREK HASARI
Oturum Başkanları: Saniye Şen, Mehdi Yeksan
09:00-09:30   Kontrast Maddeler Nasıl Böbrek Hasarına Yol Açıyor?
Hasan Micozkadıoğlu
09:30-10:00     Kontrast Maddeye Bağlı Akut Böbrek Hasarını Önleyebilir miyiz?
Gülçin Kantarcı
10:00-10:30   Kronik Böbrek Hastalarında Kontrast Madde Kullanımı: Neleri göz önünde bulunduralım?
İhsan Ergün

10:30-11:00

ARA
POSTER BİLDİRİLER / Oturum Başkanı: Avşin İbiş (PB 57-85)

SAAT

SALON A

SALON B

11:00-11:30

MİNİ KONFERANS
Oturum Başkanı: Şehsuvar Ertürk
11:00-11:25     Kardiovasküler Korumada Statinlerin Yeri: Kimlere reçete edelim?
Sinan Aydoğdu
11:25-11:30 Tartışma

MİNİ KONFERANS
Oturum Başkanı: Kuddusi Cengiz
11:00-11:25 Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı
Dilek Torun
11:25-11:30 Tartışma

SAAT

SALON A

 

11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUM
Hipertansiyon ve Kalp Yetersizliği Tedavisinde MRA
Oturum Başkanı: Şükrü Sindel
- Kalp yetersizliğinde mineralokortikoid reseptör antagonistlerinin rolü
Giray Kabakçı
- Dirençli hipertansiyonda mineralokortikoid reseptör antagonistlerinin rolü
Kenan Keven

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

SAAT

SALON C

SALON D

13:30-14:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Mahmut Yavuz, Sevcan Bakkaloğlu
SB 17 - Evre 1-4 Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Proteinüri Ve Nabız Dalga Hızı İlişkisi
SB 18 - Türkiye’de Primer IgA Nefropatisinin Klinik ve Laboratuar Özellikleri
SB 19 - Türkiye’de Primer Membranoproliferatif Glomerulonefritlerin Klinik ve Laboratuar Özellikleri
SB 20 - Glomerulonefriti Olan Hastalarda Proteinürinin Renal Progresyon Üzerine Etkisi

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Yasemin Erten, Hayriye Sayarlıoğlu
SB 21 - Renal Transplantasyon Süresi, Kemik Kaybı ve Graft Disfonksiyonu İlişkisi
SB 22 - Renal Transplant Alıcılarında Post-Transplant C-Reaktif Protein ve Gfart Fonksiyon İlişkisi
SB 23 - Renal Transplant Alıcılarında Biyoimpedans Analizi ve Graft Fonksiyonu İlişkisi
SB 24 - Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Düşük Sodyumlu Diyalizat Sistemik Oksidatif Stresi Azaltmaktadır

SAAT

SALON A

 

14:00-15:00

UYDU SEMPOZYUM
FORUM: Her Yönü İle Hipertansiyon ve Diyabet
Aytekin Oğuz, Mustafa Arıcı

15:00-15:30

ARA
POSTER BİLDİRİLER / Oturum Başkanı: Turan Çolak (86-114)

SAAT

SALON A

SALON B

15:30-17:30

SEMPOZYUM
HİPERTANSİYONUN AKILCI TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: Gültekin Süleymanlar, Mustafa Güllülü
15:30-16:00 Kan Basıncını Düşürmek Gerçekten İşe Yarıyor mu? Antihipertansif Tedaviye Ne zaman Başlanmalı?
Serhan Tuğlular
16:00-16:30 Hipertansif Hasta Gruplarında Hedeflenen Kan Basıncı Kaç Olmalı?
Giray Kabakçı
16:30-17:00 Yaşam Biçimi Stratejileri ve Etkileri Nelerdir?
Mustafa Arıcı
17:00-17:30 Farmakolojik Tedavi: Örneklerle İlaç Seçimi Stratejileri
Kayser Çağlar

KONFERANS
Oturum Başkanları: Kamil Dilek, İbrahim Karayaylalı
15:30-16:15 Kronik Böbrek Hastalığında Protein Enerji Kaybının Önlenmesi ve Tedavisi
T. Alp İkizler

SEMPOZYUM
DİYALİZ MERKEZİNDE SORUNLAR-III
Oturum Başkanları: Ayşe Öner, Musa Bali
16:15-16:40 Diyaliz Hastasında Hipertansiyon Tedavisi
Ali İhsan Günal
16:40-17:05 Diyaliz Hastasında Pulmoner Hipertansiyon
Eyüp Koç
17:05-17:30 Diyaliz Hastasında Kan Şekerinin Düzenlenmesi
Hakkı İzzet Arıkan

SAAT

SALON C

SALON D

17:30-18:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Hüseyin Çeliker, Murat Üre
SB 25 - Hipervolemik Hipnatremi Tedavisinde Tolvaptan: Tek Merkez Deneyimi
SB 26 - Sepsisli Hastalarda Eritrosit Dağılım Hacminin Akut Böbrek Hasarı Üzerine Etkisi
SB 27 - Hiponatremik Hastalarda Komorbid Hastalıklar ve Mortalite İlişkisi
SB 28 - Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Nedeni İle Acil Servisten Hospitalize Edilen Hastalarda Akut Böbrek Hasarı Gelişen ve Gelişmeyen Vakaların Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Deniz Aylı, Belda Dursun
SB 29 - Üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda kronik böbrek yetmezliğinin varlığının risk faktörleri ve endoskopi sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi
SB 30 - Hastanede Yatan Yaşlı Hastalarda Akut Böbrek Yetmezliği
SB 31 - Akut Böbrek Hasarı Etyolojisinde Önemi Artan Şüpheli; Multiple Myelom
SB 32 - Erişkin Nefrotik Sendromlu Hastalarda Osteoporoz Prevalansı ve Risk Faktörleri

19:00-21:00

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ

 

 

24 MAYIS 2014 CUMARTESİ

SAAT

SALON C

SALON D

08:00-09:00

GÜNÜN OLGU SUNUMLARI-III
KLİNİK NEFROLOJİ
Oturum Başkanı: Gülizar Manga Şahin
Kronik Glomerülonefritli Hastalar: Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Siren Sezer

GÜNÜN OLGU SUNUMLARI-IV
DİYALİZDE AKILCI ANEMİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Zerrin Bicik Bahçebaşı
Diyaliz Hastalarında Aneminin Değerlendirilmesi ve Tedavisi
Ş. Rahmi Yılmaz

SAAT

SALON A

SALON B

09:00-09:45

KONFERANS
Oturum Başkanları: Vecihi Batuman, Servet Arıoğul
09:00-09:45 “Reverse Epidemiology and Its Impact on our Patient Care”
Kamyar Kalantar-Zadeh

SEMPOZYUM
DİYALİZ MERKEZİNDE SORUNLAR-IV
CİDDİ SEKONDER HİPERPARATİROİDİ VE AKILCI TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: Ali Başçı, Süleyman Türk
09:00-09:30 Ciddi Sekonder Hiperparatirodi Nasıl Gelişir?
Ender Hür
09:30-10:00 Ciddi Sekonder Hiperparatiroidinin Kardiyovasküler Sonuçları Nelerdir?
Hülya Taşkapan
10:00-10:30 Ciddi Sekonder Hiperparatiroidiyi Nasıl Tedavi Edelim?
Sabahat Alışır Ecder

09:45-10:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: M. Emin Yılmaz, F. Nurhan Özdemir
09:45-10:30 Tubulointerstisyel Nefrit ve Kronik Böbrek Hastalığının İlerleyişi
Vecihi Batuman

10:30-11:00

ARA
POSTER BİLDİRİLER / Oturum Başkanı: Kadriye Altok (PB 115-142)

SAAT

SALON A

SALON B

11:00-11:30

MİNİ KONFERANS
Oturum Başkanı: Ömer Kozan
11:00-11:25 Akut Koroner Sendrom ve Kalp Yetmezliğinde Hipertansiyon ve Tedavisi
A.Oktay Ergene
11:25-11:30 Tartışma

MİNİ KONFERANS
Oturum Başkanları: Turgay Arınsoy, Çetin Özener
11:00-11:25 Periton Diyalizi İlk Seçenek Tedavi Yöntemi Olmalı mı? Olabilir mi?
Taner Çamsarı
11:25-11:30 Tartışma

SAAT

SALON A

 

11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUM
Tansiyonun Nabzını Tuttuk: Vakalar ve Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Hipertansiyon Tedavisi
Mustafa Arıcı, Fatih Sinan Ertaş

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

SAAT

SALON C

SALON D

13:30-14:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Aydın Türkmen, Gökhan Nergizoğlu
SB 33 - Hiperürisemi; Renal Transplant Alıcılarında Bir Kardiyovasküler Risk Faktörü
SB 34 - Renal Transplant Alıcılarında Sagital Abdominal Çap Ölçümü ile Kardiyovasküler Risk ve Greft Kaybı İlişkisi
SB 35 - Tip 2 diabetes mellitus hastalarında plazma vaspin düzeyi ile renal fonksiyonlar ve inflamatuvar belirteçler arasındaki ilişki
SB 36 - Protein enerji tükenme sendromu olan kronik böbrek hastalarındaki günlük protein alımı ile agouti related peptit düzeyi ve sitokinler arasındaki ilişki

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Ayla San, Ülkem Çakır
SB 37 - Rabdomyoliz ilişkili akut kidney injury patogenezine yeni bakış - tedavi sağlanabilir mi?
SB 38 - Deneysel diyabetik nefropati modelinde parikalsitol ve aliskiren kombine tedavisinin etkileri
SB 39 - Deneysel diyabetik nefropati modelinde eritropoez stimule eden ajanların pleitropik etkileri
SB 40 - Üremik Sıçanlarda D Vitamini ve Parikalsitolün Kronik Böbrek Yetmezliği Progresyonu Üzerine Etkileri
SB 41 - Oktreotid, Nefrotik Sendromda Gelişen Vasküler Disfonksiyonu Düzeltebilir mi?

SAAT

SALON A

 

14:00-15:00

UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Şehsuvar Ertürk
Güncel Anemi Tedavisi
Bülent Tokgöz
Özel Hasta Alt Gruplarında Hipertansiyon Tedavisi
Savaş Öztürk

15:00-15:30

ARA

SAAT

SALON A

 

15:30-16:30

SEMPOZYUM
NEFROPATİLİ HASTADA HİPERTANSİYON TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: Zeki Tonbul, Kenan Ateş
15:30-15:55 Diyabet Dışı Nefropatilerde Hipertansiyon Tedavisi
Erkan Dervişoğlu
15:55-16:20 Diyabetik Nefropatili Hastada Hipertansiyon Tedavisi
Rüya Mutluay
16:20-16:30 Tartışma

 

20:00-23:00

GALA YEMEĞİ VE BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Uluslararası Hipertansiyon Cemiyeti ve Dünya Hipertansiyon Ligi Üyesidir.