Dernek Hakkında


Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hakkında

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 1995 yılında Ankara'da 'Dr. Şali ÇAĞLAR, Dr. Neval DUMAN, Dr. Enver HASANOĞLU, Dr. Ümit SAATÇİ, Dr. Şükrü SİNDEL, Dr. Saniye ŞEN, Dr. Ünal YASAVUL' tarafından kurulmuştur. Derneğin temel amacı hipertansiyon, böbrek hastalıkları ve bunların olumsuz sonuçları ile mücadele etmek, bu konularda ülkemiz gerçeklerini belirlemek, hem evrensel bilime, hem de halkımızın sağlığı ve ülkemiz ekonomisine katkılar yapacak çalışma ve girişimleri gerçekleştirmektir.

2006 yılında "Dünya Hipertansiyon Ligi", 2007 yılında da "Tuz ve Sağlık Hakkında Dünya Girişimi" üyeliklerine kabul edilen Derneğimiz, 2006 yılından bu yana düzenli olarak "Dünya Hipertansiyon Günü" etkinlikleri gerçekleştirmektedir. "Dünya Tuza Dikkat Haftası" da ülkemizde ilk kez 2008 yılında Derneğimiz aracılığı ile kamuoyunun dikkatlerine sunulmuştur.

Derneğimiz sürekli meslek içi eğitim amacı ile Ankara ilinde aylık eğitim toplantıları düzenlemektedir. Ayrıca üniversitelerle işbirliği içerisinde ülkemizin çeşitli yörelerinde (Aydın, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, İsparta, Kütahya, Sinop, Tokat, Trabzon) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim toplantıları yapılmıştır.

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 1999 yılından itibaren yıllık "Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi" düzenlemektedir. Ülkemizin değişik yörelerinden 1000'in üzerinde hekimin katılımı ile gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca yerli ve yabancı uzmanlar tarafından konuyla ilgili güncel gelişmeler paylaşılmakta ve tartışılmaktadır. Kongrelerde sunulan bildirilere ödüller verilerek, "hipertansiyon ve böbrek hastalıkları" konusundaki bilimsel çalışmalar desteklenmektedir. Derneğimiz ayrıca 2002 yılından itibaren 40 yaş altındaki genç araştırmacılara "Genç Bilim Adamı Ödülü" vererek, konuya ilişkin yeni proje üretimini desteklemektedir.

Derneğimiz, kan basıncı ölçümünde ve hipertansiyon tanısında en modern ve güvenilir yöntem kabul edilen "24 saatlik Ayaktan Kan Basıncı İzleminin (ABPM) yaygınlaşması için, akademik merkezlere 20'yi aşkın cihaz bağışlamıştır. Bu cihazlarla binlerce hastanın kan basıncının ölçülerek, tanı ve tedavilerine katkılarda bulunulduğu düşünülmektedir.

Ülke çapında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmekte olan Derneğimiz, bu kapsamda "Türkiye'nin Tansiyonunu Ölçüyoruz" projesi ile 100 binden fazla bireyde kan basıncı ölçümü yapmıştır. Bu şekilde hem hipertansiyon konusu genel toplum ve sağlık otoritelerinin dikkatlerine sunulmuş, hem de hipertansiyon saptanan hastaların tedavileri için sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi sağlanmıştır.

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği hipertansiyon konusunda ülkemizde önemli bilimsel çalışmalara imza atmıştır. "Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT), Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT), Türkiye'de Tuz Tüketimi ve Hipertansiyon (SALTurk) ve Türkiye Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletleri çalışmaları tamamlanarak, ülkemiz tıbbının ve evrensel bilimin hizmetine sunulmuştur.

Son olarak 14. Ulusal Kongremiz sırasında, 17 Mayıs 2012 Dünya Hipertansiyon Günü’nde Derneğimizin 2012 yılında yapmış olduğu Türkiye'de hipertansiyon prevalansı, farkındalığı, tedavisi ve kontrolü ile tuz tüketimi ve diyetteki tuzun kaynaklarını belirmeye yönelik çalışmamızın sonuçları da kamuoyunun ve sağlık çalışanlarının bilgilerine sunulmuştur.

Derneğimizin gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde bugün ülkemizde hipertansiyon yaygınlığı, tedavisi ve kontrolüne ilişkin bilimsel verileri biliyor ve hastalarımızın tanı ve tedavilerini ülkemiz gerçeklerine göre şekillendirebiliyoruz. Çalışmalarımızın hipertansiyon ve böbrek hastalıkları konularında ülkemizin sağlık politikalarının belirlenmesinde dayanak, kılavuz teşkil ettiğini görmek de bizlere kıvanç vermekte ve yeni çalışmalar için teşvik etmektedir.

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği'nin 26 Mart 2021 tarihli olağan Genel Kurulu sonrası oluşturulan yeni kurulları ve görev dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
 

Dernek Yönetim Kurulu

Başkan
Yunus ERDEM

Başkan Yardımıcısı
Selim Turgay ARINSOY

Genel Sekreter
Şeref Rahmi YILMAZ

Sayman
Ülver DERİCİ

Üyeler

Bülent ALTUN
Serpil Müge DEĞER
Rüya MUTLUAY


Onursal Başkanlar
Enver HASANOĞLU
Oktay KARATAN
Çetin TURGAN
Yönetim Kurulu (Yedek):

Nihal AYDEMİR
Gülay ULUSAL OKYAY
Beril AKMANDenetim Kurulu:

Hüsnü Oğuz SÖYLEMEZOĞLU
Ahmet Uğur YALÇIN
Hacı Veli ATALAYDenetim Kurulu (Yedek):

Kürşad ÖNENÇ
Fatma AYERDEN EBİNÇ
Ercan TÜRKMENGeçmiş Dönem Başkanlarımız:

2017 - 2020 Prof.Dr. Ülver DERİCİ
2014 - 2017 Prof. Dr. Yunus ERDEM
2011 - 2014 Prof. Dr. Şehsuvar ERTÜRK
2008 - 2011 Prof. Dr. Şükrü SİNDEL
2005 - 2008 Prof. Dr. Çetin TURGAN
2003 - 2005 Prof. Dr. Oktay KARATAN
2001 - 2003 Prof. Dr. Enver HASANOĞLU
1997 - 1999 Prof. Dr. Şali ÇAĞLAR
1995 - 1997 Prof. Dr. Şali ÇAĞLAR

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Uluslararası Hipertansiyon Cemiyeti ve Dünya Hipertansiyon Ligi Üyesidir.