XV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

25 Nisan 2013 Perşembe

26 Nisan 2013 Cuma

27 Nisan 2013 Cumartesi

Sözlü Bildiriler

Poster Bildirileri

 

25 Nisan 2013 Perşembe
 

SAAT

SALON A

08:30-08:45  

AÇILIŞ: TÖRENİ
Dr. Şule Şengül, Dr. Şehsuvar Ertürk

08:45-09:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Şali Çağlar, Dr. Enver Hasanoğlu
“Novel Strategies for Treatment of Refractory Hypertension” Dr. Suzanne Oparil

09:30-10:15

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Çetin Turgan, Dr. Bülent Erbay
“Cell-based Therapies in Kidney Diseases” Dr. Mark Rosenberg

10:15-10:45

ARA

10:45-11:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Oktay Karatan, Dr. Şükrü Sindel
“Slowing Progression of Kidney Disease” Dr. Mark Rosenberg

11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Şehsuvar Ertürk, Dr. Oktay Ergene
Hayat Kurtarmada Hedefe Doğru Dr. Roberto Ferrari

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Gültekin Süleymanlar, Dr. M. Emin Yılmaz
“The Cardiovascular and Other Effects of Salt Consumption” Dr. Francesco Cappuccio

14:30-15:30

UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Dr. Francesco Fici
Antihipertansif Tedavide Futbol Taktikleri Dr. Yunus Erdem, Dr. Nevrez Koylan

15:30-16:00

ARA

15:30-16:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Mediha Boran, Dr. Garip Şahin

16:00-17:00

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Neval Duman, Dr. Ülver Derici
Hipertansiyon ve Böbrek Hasarında Biyobelirteçler
1. Akut Böbrek Hasarında Yeni Biyobelirteçler: Klinikte Kullanmaya Hazır mıyız? Dr. Galip Güz
2. Glomerüler Filtrasyon Belirteçleri: Sistatin C mi? Kreatinin mi? Dr. Özlem Tiryaki
3. Hipertansiyon, Böbrek ve Renalaz Dr. Serap Demir

19:00-21:00

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ

21:00-23:00

AÇILIŞ PARTİSİ


 

SAAT

SALON B

08:30-08:45  

 

08:45-09:30

 

09:30-10:15

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Emel Akoğlu, Dr. Zeki Tonbul
Kronik Böbrek Hastalığı Risk Faktörlerine Güncel Bakış Dr. Rümeyza Kazancıoğlu

10:15-10:45

ARA

10:45-11:15

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Sevgi Mir, Dr. Serhan Tuğlular
Hipertansiyon Bir Başarı Öyküsüne Dönüştürülebilir mi? Dr. Şule Şengül

11:15-11:30

ÇALIŞMA SUNUMU
Oturum Başkanları: Dr. Sevgi Mir, Dr. Serhan Tuğlular
Türkiye 2012 Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletleri Çalışması Sonuçları Dr. Tekin Akpolat

11:30-12:30

 

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Mehdi Yeksan, Dr. Necla Buyan
Hipertansiyonun Değerlendirilmesi
1. Evde ve Ayaktan Kan Basıncı İzlemi Kimde ve Ne Zaman Gerekli? Dr. Gülçin Kantarcı
2. Hipertansif Hastada Kardiyovasküler Risk Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. Şükrü Ulusoy

14:30-15:30

 

15:30-16:00

ARA

15:30-16:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Mediha Boran, Dr. Garip Şahin

16:00-17:00

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Itır Yeğenağa, Dr. Saime Paydaş
Nefrolog Bakış Açısıyla Hiponatremi ve Tedavisi
1. Hiponatremi Patofizyolojisi ve Ayırıcı Tanısı Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı
2. Konjestif Kalp Yetmezliği’nde Hiponatremi Tedavisi Dr. Betül Kalender
3. Uygunsuz ADH Sendromu’nda ve Siroz’da Hiponatremi Tedavisi Dr. Eyüp Koç

19:00-21:00

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ

21:00-23:00

AÇILIŞ PARTİSİ


 

SAAT

SALON C

13:30-14:30

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Ayla San, Dr. Turan Çolak

 • HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY
 • PRİMER GLOMERÜLER HASTALIKLARDA ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ
 • PREEKLAMPSİDE LOKAL RENİN ANJİYOTENSİN SİSTEM AKTİVASYONU
 • AYAKTAN KAN BASINCI İZLEMİ YAPILAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ
 • ERKEN EVRE HİPERTANSİF RETİNOPATİ; GERÇEKTEN ÖNEMLİ Mİ?
 • TÜRKİYE’DE BÜYÜK BİR ŞEHİRDE KULLANILAN EV TİPİ SFİNGOMANOMETRELERİN KARAKTERİSTİĞİ

 

15:30-16:00

ARA

15:30-16:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Mediha Boran, Dr. Garip Şahin

16:00-17:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Tekin Akpolat, Dr. Yakup Ekmekçi

 • SEKONDER AMİLOİDOZU VE BÖBREK TUTULUMU OLAN HASTALARDA PROGNOZU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • LÖKOKLASTİK VASKÜLİTTE BÖBREK TUTULUMU
 • KAN TOTAL KARBONDİOKSİT İÇERİĞİ VE BİKARBONAT DÜZEYLERİ ÖLÇÜMÜ İLE PH TAHMİNİ KOLAYCA YAPILABİLİR
 • SON 5 YILDA KLİNİĞİMİZE NEFROTİK SENDROMLA BAŞVURAN HASTALARIN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ
 • PROREİNÜRİ KALÇA VE DİZ PROTEZ OPERASYONU GEÇİREN HASTALARDA POSTOPERATİF AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNİN BİR GÖSTERGESİ OLABİLİR
 • KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLANLARDA RESİSTİN VE ADİPONEKTİN İLE PROTEİN ENERJİ KAYBI ARASINDA ETKİLEŞİM VAR MI?

 

19:00-21:00

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ

21:00-23:00

AÇILIŞ PARTİSİ


 

SAAT

SALON D

13:30-14:30

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Neslihan Seyrek, Dr. Betül Kalender

 • HEMODİYALİZ TEDAVİSİ BAŞLANAN HASTALARDA ÜREMİ, VOLÜM DENGESİ VE ARTERİYEL SERTLİK İLİŞKİSİ
 • FİBROBLAST BÜYÜME FAKTÖRÜ-23 VE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ FOSFAT DÜZEYLERİNDEN BAĞIMSIZDIR
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA İNTRADİYALİTİK HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLERDE AORT ESNEKLİĞİNİNİN VE PLAZMA ATEROJENİK İNDEKSİNİN ROLÜ
 • DİRENÇLİ SEKONDER HİPERPARATİROİDİSİ OLAN HEMODİYALİZ HASTALARINDA SİNAKALSET BAZLI TEDAVİDE PARİKALSİTOL VE KALSİTRİOL TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA KULLANILAN VİTAMİN D RESEPTÖR AKTİVATÖRLERİNİN NABIZ DALGA HIZI ÜZERİNE FARKLI ETKİLERİ
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA KARDİYAK VALVULER KALSİFİKASYONUN PERİAORTİK YAĞ DOKUSU, 25 HİDROKSİ VİTAMİN D VE MIA KOMPONENTLERİ İLE İLİŞKİSİ:

 

15:30-16:00

ARA

15:30-16:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Mediha Boran, Dr. Garip Şahin

16:00-17:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Serhan Tuğlular, Dr. Kenan Keven

 • NEUTROPHIL GELATINASE ASSOCIATED LIPOCALIN (NGAL) IN PREDICTION OF LONG-TERM CARDIOVASCULAR MORBIDITY AND MORTALITY IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE
 • NEFROTİK SENDROMLU HASTALARDA SERUM MALONDIALDEHIT SEVİYESİ, MİYELOPEROKSİDAZ VE KATALAZ AKTİVİTESI
 • PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA ENDOTEL DİSFONKSİYONUNUN PLAZMA ADMA DÜZEYLERİ, KARDİYAK FONKSİYONLAR VE METABOLİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ
 • TİP 2 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA KIRMIZI KÜRE DAĞILIM GENİŞLİĞİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
 • KIRMIZI KAN HÜCRESİ DAĞILIM GENİŞLİĞİ, NEFROTİK SENDROMLU ERİŞKİN HASTALARDA TEDAVİYE YANITI SAPTAMADA BİR BELİRTEÇ MİDİR?
 • METABOLİK SENDROMLU HASTALARDA SERUM SİSTATİN C DÜZEYLERİ VE MİKROALBUMİNÜRİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

19:00-21:00

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ

21:00-23:00

AÇILIŞ PARTİSİ

 

26 Nisan 2013 Cuma
 

SAAT

SALON A

09:00-09:45

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Şükrü Sever, Dr. Mustafa Güllülü
“Monoclonal Gammopathies and The Kidney” Dr. Vecihi Batuman

09:45-10:30

KONFERANS
Oturum Başkanı: Dr. Servet Arıoğul
Kronik Böbrek Hastalığı’nda Hipertansiyon Tedavisi: Hedefler ve Sonuçlar Dr. Yılmaz Selçuk

10:30-11:00

ARA

10:30-11:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Ülkem Çakır, Dr. Avşin İbiş

11:00-11:30

MİNİ KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Saniye Şen, Dr. Çetin Özener
Ana Rahmindeki Yaşamın Hipertansiyon ve Böbrek Hastalığı Gelişimine Etkisi Dr. Kayser Çağlar

11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUM
IN&OUT 2013 Dr. Kerim Güler, Dr. Sadi Güleç, Dr. Mustafa Arıcı

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:45

SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Dr. Çetin Erol
Erken Tanı Hayat Kurtarır
1. Hipertansiyonda Erken Tanı Dr. Sadi Güleç
2. Kronik Böbrek Hastalığında Erken Tanı Dr. Tevfik Ecder

14:45-15:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Kamil Serdengeçti, Dr. Meltem Pekpak
“Treatment of Hypertension in Women” Dr. Suzanne Oparil

15:30-16:00

ARA

15:30-16:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Ekrem Doğan, Dr. Özlem Tiryaki

16:00-17:15

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Ali Başcı, Dr. Fevzi Ersoy
Akılcı Hipertansiyon Tedavisi
1. Diyet Önerileri ve Etkisi Dr. Soner Duman
2. Diyet Dışı Yaşam Biçimi Değişiklikleri ve Etkileri Dr. Hayriye Sayarlıoğlu
3. İlaç Tedavisi: Monoterapi mi? Kombinasyon mu? Sabit Doz Kombinasyon mu? Dr. Başol Canbakan

19:00-21:00

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ


 

SAAT

SALON B

09:00-10:30  

SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Dr. Kamil Dilek
Lupus Nefrit
1. Tanı ve İndüksiyon Tedavisi Dr. Mansur Kayataş
2. İdame Tedavisi Dr. Kübra Kaynar
3. Biyolojik Ajanların Kullanımı Dr. Ayşegül Zümrütdal

10:30-11:00

ARA

10:30-11:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Ülkem Çakır, Dr. Avşin İbiş

11:00-11:30

MİNİ KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Taner Çamsarı, Dr. Oğuz Söylemezoğlu
Kronik Böbrek Hastası Ne Kadar Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin Elsürer Afşar

11:30-12:30

 

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:45

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Musa Bali, Dr. F. Nurhan Özdemir
SDBY’li Hastada Akılcı Tedavi Yaklaşımı
1. Diyaliz Öncesi Maksimum Medikal Tedavi Uygulamaları Dr. Ekrem Doğan
2. Diyaliz Zamanlaması Dr. Meltem Seziş Demirci

14:45-15:30

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Ayşin Bakkaloğlu, Dr. Ayşe Öner
Diyaliz Hastasında Sorunlar ve Öneriler-1
1. Dermatolojik Sorunlar Dr. Hatice Şanlı
2. Bağışıklama Dr. Serhat Birengel

15:30-16:00

ARA

15:30-16:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Ekrem Doğan, Dr. Özlem Tiryaki

16:00-17:15

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Fatoş Yalçınkaya, Dr. Oktay Oymak
Diyaliz Hastasında Sorunlar ve Öneriler-2
1. Oral Antikoagülan ve Antiagregan Kullanımı Dr. Emre Tutal
2. Dislipidemi ve Tedavisi Dr. Gültekin Gençtoy
3. Obezite: Gerçekten İyi Bir Gösterge mi? Dr. Sedat Üstündağ

19:00-21:00

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ


 

SAAT

SALON C

08:00-09:00  

OLGULARLA UZMANIYLA TARTIŞIN-1
Oturum Başkanları: Dr. Aydın Türkmen, Dr. M. Deniz Ayli
Renal Replasman Tedavi Seçenekleri
1. Kime Hemodiyaliz, Kime Periton Diyalizi Yapalım? Dr. Ayhan Doğukan
2. Diyaliz Hastasında Böbrek Nakli Planlaması Dr. Sevgi Şahin

10:30-11:00

ARA

10:30-11:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Ülkem Çakır, Dr. Avşin İbiş

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

15:30-16:00

ARA

15:30-16:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Ekrem Doğan, Dr. Özlem Tiryaki

16:00-17:15

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Harun Akar, Dr. İhsan Ergün

 • FARKLI HASTA GRUPLARINDA GÜNLÜK PROTEINÜRI HESABINDA ANLIK İDRAR PROTEİN KREATİNİN ORANININ GÜVENİRLİĞİ NEDIR?
 • ANCA İLİŞKİLİ GLOMERULONEFRİTLERİN KLİNİK SEYRİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
 • EVRE 1-4 KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA SERUM ÜRİK ASİT DÜZEYİ İLE NABIZ DALGA HIZI İLİŞKİSİ
 • VİTAMİN D RESEPTÖR AKTİVATÖRLERİ VE FOSFOR BAĞLAYICILARIN QT DİSPERSİYONU ÜZERİNE ETKİLERİ
 • PERİTON DİYALİZİ VE HEMODİYALİZ HASTALARINDA MANNOZ BAĞLAYICI LEKTİN SERUM DÜZEYİNİN PERİTONİT VE KATETER ENFEKSİYONUNA ETKİSİ
 • CİDDİ SEKONDER HİPERPARATİRODİLİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA SİNEKALSET TEDAVİSİNİN ANEMİ PARAMETRELERİ, KEMİK MİNERAL METABOLİZMASI, SOL VENTRİKÜL KİTLESİ VE PARATİROİD BEZ VOLÜMÜ ÜZERİNE ETKİSİ
 • PREDİYALİZ VE HEMODİYALİZ ERKEK HASTALARDA SEKSÜEL DİSFONKSİYONUN KARŞILAŞTIRILMASI VE DEPRESYONUN ETKİSİ

 

19:00-21:00

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ


 

SAAT

SALON D

08:00-09:00  

OLGULARLA UZMANIYLA TARTIŞIN-2
Oturum Başkanları: Dr. Kenan Keven, Dr. Turan Çolak
Hipertansiyon
1. Dirençli Hipertansiyon Olguları Dr. Dilek Torun
2. Gebelikte ve Laktasyonda Antihipertansif Tedavi Dr. Belda Dursun

10:30-11:00

ARA

10:30-11:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Ülkem Çakır, Dr. Avşin İbiş

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

15:30-16:00

ARA

15:30-16:00

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Ekrem Doğan, Dr. Özlem Tiryaki

16:00-17:15

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Harun Akar, Dr. İhsan Ergün

 • ÜÇÜNCÜ BASAMAK YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN YENİDOĞANLARDA AKUT BÖBREK HASARININ SIKLIĞI, RİSK FAKTÖRLERİ, KLİNİK SEYRİ VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ
 • KRONİK HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN ÇOCUKLARDA KARDİYOVASKÜLER TUTULUMDAN ORTA - BÜYÜK MOLEKÜLLER Mİ SORUMLU?
 • ALPORT SENDROMUNUN ERKEN TANISINDA GENETIK TANININ ÖNEMI
 • DO PRE-TRANSPLANT STABLE SYSTOLIC CARDIAC FUNCTION PLAY A ROLE ON SHORT-TERM SYSTOLIC CARDIAC FUNCTION AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION IN CHILDREN
 • SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ BULUNAN HASTALARDA NOTROFİL LENFOSİT ORANI İLE VASKULER KALSİFİKASYON ARASINDAKI İLİŞKİ
 • SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA PLAZMA ATEROJENİK İNDEKS İLE EPİKARDİYAL YAĞ DOKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • HEPSIDIN IS A SIGNIFICANT PREDICTOR OF CAROTID INTIMA MEDIA THICKNESS IN PATIENTS ON MAINTENANCE HEMODIALYSIS

 

19:00-21:00

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ

 

27 Nisan 2013 Cumartesi
 

SAAT

SALON A

09:00-10:15

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Mahmut Yavuz, Dr. Mustafa Arıcı
Güncel Kılavuzlar Işığında Kronik Böbrek Hastalığı
1. Kronik Böbrek Hastalığı: Tanım ve Sınıflandırma Dr. Ali Akçay
2. Kronik Böbrek Hastalığı: Tedavi Dr. İbrahim Akdağ

10:15-10:45

ARA

10:15-10:45

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Turan Çolak, Dr. Melda Dilek

10:45-11:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Vecihi Batuman, Dr. Şehsuvar Ertürk
“Regulation of Intrarenal / Intratubular Angiotensin II in Hypertension” L. Gabriel Navar, PhD

11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Dr. Aytekin Oğuz
Görünen ve Ötesi Dr. Tevfik Ecder, Dr. Vedat Sansoy

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Neslihan Seyrek, Dr. Celalettin Usalan
“The role of inflammatory pathways in the pathogenesis of acute kidney injury” Dr. Vecihi Batuman

14:30-15:30

UYDU SEMPOZYUM
Kahramanlık Hikayeleri Dr. Kerim Güler, Dr. Mustafa Arıcı

15:30-16:00

ARA

16:00-17:15

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Kuddusi Cengiz, Dr. Kadriye Altok
Hipertansif Hastada Özel Durumlar
1. Hiperürisemik Hipertansif Hasta Dr. Mehmet Kanbay
2. Uyku Bozukluğu Olan Hipertansif Hasta Dr. Caner Çavdar
3. Yaşlı Hipertansif Hasta Dr. Melda Dilek

20:00-23:00

GALA YEMEĞİ VE BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ


 

SAAT

SALON B

09:00-10:15

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Neval Duman, Dr. İbrahim Karayaylalı
Diyaliz Hastasında Sorunlar ve Öneriler-3
1. Kuru Ağırlığı Nasıl Saptamalı? Dr. Ali İhsan Günal
2. Hipertansiyon Tedavisi: Farmakolojik ve Farmakolojik Olmayan Uygulamalar Dr. Mehmet Özkahya

10:15-10:45

ARA

10:15-10:45

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Turan Çolak, Dr. Melda Dilek

10:45-11:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Hüseyin Çeliker, Dr. Yasemin Erten
Güncel Kılavuzlar Işığında Akut Böbrek Hasarı Dr. Ülkem Çakır

11:30-12:30

 

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Süleyman Türk, Dr. Ali Çelik
Diyaliz Hastasında Sorunlar ve Öneriler-4: Sekonder Hiperparatiroidi ve Akılcı Tedavisi
1. Hipokalsemi ve Hiperfosfateminin Düzeltilmesi Dr. Aydın Ünal
2. Vitamin D Sterollerinin ve Kalsimimetiklerin Kullanılması Dr. Ahmet Uğur Yalçın

14:30-15:30

 

15:30-16:00

ARA

16:00-17:15

SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. M. Tuğrul Sezer, Dr. Sevcan Bakkaloğlu
Diyaliz Hastasında Sorunlar ve Öneriler-5
1. Diyalizde Anemi: Akılcı Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Dr. Siren Sezer
2. Hemodiyalizde Akut Komplikasyonlar Dr. Seyhun Kürşat
3. Hemodiyalizde Kronik Komplikasyonlar Dr. Erkan Dervişoğlu

20:00-23:00

GALA YEMEĞİ VE BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ


 

SAAT

SALON C

08:00-09:00

OLGULARLA UZMANIYLA TARTIŞIN-3
Oturum Başkanları: Dr. Ayla San, Dr. Ülkem Çakır
Son Dönem Böbrek Yetmezliği
1. Diyalizde Diyabetik Olgular: Hipoglisemik Tedavi Dr. Ş. Rahmi Yılmaz
2. Diyalizde Beslenme Bozukluğu Olguları Dr. Hülya Taşkapan
3. Diyalizde Hipertansif Olgular Dr. Gülizar Manga Şahin

10:15-10:45

ARA

10:15-10:45

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Turan Çolak, Dr. Melda Dilek

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Hülya Taşkapan, Dr. Ş. Rahmi Yılmaz

 • DİYABETİK RATLARDA RESVERATROLUN BÖBREK DOKUSUNDA OKSİDATİF STRESS VE ORGANİK ANYON/KATYON TAŞIYICILARINA ETKİSİ
 • DENEYSEL SİSPLATİN NEFROTOKSİSİTESİNDE KURKUMİNİN KORUYUCU ETKİSİ
 • RATLARDA GENTAMİSİN İLE OLUŞTURULAN AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİNDE PALOSURANIN ETKİSİ
 • DENEYSEL NEFROTİK SENDROM MODELİNDE OKTREOTİDİN ETKİNLİĞİ
 • KOLİSTİNE BAĞLI NEFROPATİ NASIL GELİŞİR VE TEDAVİ EDİLEBİLİRMİ?
 • KAROTİS İNTİMA MEDİA KALINLIĞI İLE MEAN PLATELET VOLÜM, SERUM MAGNEZYUM VE 25-OH VİTAMİN D3 DÜZEYİ
 • ARASINDAKİ BEKLENMEDİK İLİŞKİ

 

20:00-23:00

GALA YEMEĞİ VE BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ


 

SAAT

SALON D

08:00-09:00  

OLGULARLA UZMANIYLA TARTIŞIN-4
Oturum Başkanları: Dr. Müjdat Yenicesu, Dr. Şule Şengül
Klinik Nefroloji
1. Hematürik Olgular Dr. Kenan Keven
2. Nefritik Sendromlu Olgular Dr. Gülsüm Özkan
3. Nefrotik Sendromlu Olgular Dr. Rüya Mutluay

10:15-10:45

ARA

10:15-10:45

POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Dr. Turan Çolak, Dr. Melda Dilek

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Ülver Derici, Dr. Eyüp Koç

 • HLA UYUMSUZLUĞU; HANGİ ANTİGEN GRAFT FONKSİYONUNA DHA COK ETKİLİ?
 • KALSİNÖRİN İNHİBİTÖRLERİNDEN EVEROLİMUS’A DÖNÜŞTÜRÜLEN RENAL TRANSPLANTASYONLU HASTALARIN KARDİYOVASKÜLER, RENAL, ENDOTEL PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • PERİTON DİYALİZİ UYGULANMIŞ RENAL TRANSPLANTASYONLU HASTALARDA NADİR BİR İLEUS NEDENİ: ENKAPSÜLE PERİTONEAL FİBROZİS
 • SS 48: İDRAR PROKOLLAJEN DÜZEYİ RENAL TRANSPLANT HASTALARINDAKİ FİBROZİS DERECESİNİ TAHMİN ETMEKTE KULLANILABİLİR Mİ?
 • RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA ARTERİYEL SERTLİK VE QTC ARALIĞI DEĞİŞKENLİĞİ İLİŞKİSİ
 • RENAL TRANSPLANTASYON ALICILARINDA ARTERİYEL SERTLİK VE METABOLİK SENDROM BİLEŞENLERİ

 

20:00-23:00

GALA YEMEĞİ VE BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ

 

 

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Uluslararası Hipertansiyon Cemiyeti ve Dünya Hipertansiyon Ligi Üyesidir.