XIV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

17 Mayıs 2012 Perşembe

18 Mayıs 2012 Cuma

19 Mayıs 2012 Cumartesi

 

17 Mayıs 2012 Perşembe
 

SAAT

SALON A

08:30-08:45  

AÇILIŞ: TÖRENİ

08:45-09:30

KONFERANS
Oturum Başkanları:Dr. Şali Çağlar, Dr. Bülent Erbay
“SALT: Historical, Clinical, and Evolutionary Aspects” Dr. Vecihi Batuman

09:30-10:30

KONFERANS
Oturum Başkanı:Dr. Celalettin Usalan
“Optimal Treatment Strategies for Patients with Hypertension and Diabetes” Dr .Matthew Weir

10:30-10:45

ARA

10:45-11:45

UYDU SEMPOZYUM

11:45-12:30

PATENT 2
Oturum Başkanı:Dr. Enver Hasanoğlu, Dr. Oktay Karatan

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

UYDU SEMPOZYUM

14:30-15:00

ARA-POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanı:Dr. Mahmut Yavuz, Dr. Betül Kalender

15:00-16:00

KONFERANS
Oturum Başkanları:Dr. Çetin Turgan, Dr. Gültekin Süleymanlar
“Pivotal Role of the Kidney in Hypertension” Dr. Lee L. Hamm

16:00-17:00

SEMPOZYUM: Kan Basıncı Ölçümü
Oturum Başkanları: Dr. A. Ergün Ertuğ, Dr. Itır Yeğenağa
 Teknoloji ve Kan Basıncı Ölçümü Dr. Tekin Akpolat
 Uzun ve Kısa Dönem Kan Basıncı Değişkenliği Dr. Şükrü Ulusoy
 Kan Basıncı Kontrolünü İyileştirmenin Yolları Dr. Başol Canbakan

 

17:00-19:00

SOSYAL PROGRAM


 

SAAT

SALON B

08:30-08:45  

 

08:45-09:30

 

09:30-10:30

 

10:30-10:45

ARA

10:45-11:45

 

11:45-12:30

 

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

 

14:30-15:00

ARA-POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanı:Dr. Mahmut Yavuz, Dr. Betül Kalender

15:00-16:00

 

16:00-17:00

SEMPOZYUM: Beslenme ve Renal/Kardiyovasküler Korunma
Oturum Başkanları: Dr. M. Emin Yılmaz, Dr. İbrahim Karayaylalı
Düşük Proteinli Diyet Dr. Siren Sezer
Katyonlar ve Kan Basıncı Dr. Kadriye Altok
 KBH’de Beslenme Belirteci Olarak Albüminin Rolü Dr. Soner Duman

17:00-19:00

SOSYAL PROGRAM

 

18 Mayıs 2012 Cuma
 

SAAT

SALON A

08:30-10:00

SEMPOZYUM : Salt and Public Health
Oturum Başkanları:Dr. Şükrü Sindel, Dr. Cengiz Utaş
"Salt and Public Health" Dr. Vecihi Batuman
“Policy Options to Reduce Population Salt Intake” Dr. Francesco Cappuccio

10:00-10:30

ARA-POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları:Dr. Zeki Tonbul, Dr. Ali Rıza Odabaş

10:30-11:30

KONFERANS
Oturum Başkanı:Dr. Servet Arıoğul
“Management of HT in Older Adults” Dr .Matthew Weir

11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUM

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

KONFERANS
Oturum Başkanı:Dr. Ali Başçı
“Targeting Risk Factors to Prevent CKD-Related Cardiovascular Disease” Dr .Lee L. Hamm

14:30-15:00

ARA-POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanı:Dr. Yılmaz Selçuk, Dr. Murat Üre

15:00-16:00

SEMPOZYUM:Hastane Koşullarında Hipertansif Hasta
Oturum Başkanları: Dr. Kamil Dilek, Dr. Mustafa Güllülü
Acil Serviste Hipertansif Hasta Dr. Gülizar Manga Şahin
Nöroloji Kliniğinde Hipertansif Hasta Dr. Sinan Aydoğdu
Perioperatif Hipertansif Hasta Yolları Dr. Yasemin Erten

16:00-17:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:Dr. Hüseyin Çeliker, Dr. Rümeyza Kazancıoğlu

17:00-19:00

SOSYAL PROGRAM


 

SAAT

SALON B

08:30-10:00

 

10:00-10:30

ARA-POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları:Dr. Zeki Tonbul, Dr. Ali Rıza Odabaş

10:30-11:30

KONFERANS
Oturum Başkanları:Dr. Saniye Şen,Dr. Çetin Özener
“Hipertansiyonda Hedef Organ Hasarı Nasıl Değerlendirilmeli?” Dr. Nurol Arık

11:30-12:30

 

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

SEMPOZYUM: Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi
Oturum Başkanları:Dr. Kamil Serdengeçti, Dr. Semra Bozfakıoğlu
Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli?Dr. Yakup Ekmekçi
Proteinüri: Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?Dr. İhsan Ergün

14:30-15:00

ARA-POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanı:Dr. Yılmaz Selçuk, Dr. Murat Üre

15:00-16:00

SEMPOZYUM:Hemodiyalizde Kardiyovasküler Sorunlar
Oturum Başkanları:Dr. Neval Duman, Dr. Neslihan Seyrek
Koroner Arter Hastalığı Dr. Alaattin Yıldız
Konjestif Kalp Yetersizliği Dr. Galip Güz
Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm Dr. Mehmet Tuğrul Sezer

16:00-17:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:Dr. Ayla San, Dr. Murat Duranay

17:00-19:00

SOSYAL PROGRAM


 

SAAT

SALON C

08:30-10:00

 

10:00-10:30

ARA-POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları:Dr. Zeki Tonbul, Dr. Ali Rıza Odabaş

10:30-11:30

 

11:30-12:30

 

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

 

14:30-15:00

ARA-POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanı:Dr. Yılmaz Selçuk, Dr. Murat Üre

15:00-16:00

 

16:00-17:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:Dr. Ayla San, Dr. Murat Duranay

17:00-19:00

SOSYAL PROGRAM

 

19 Mayıs 2012 Cumartesi
 

SAAT

SALON A

08:30-10:00

SEMPOZYUM : Glomerüler Hastalıklar: Son Klinik Çalışmalar Işığında Patogenez ve Tedavi
Oturum Başkanları:Dr. Mehdi Yeksan, Dr. Aydın Türkmen
IgA nefropatisi, Membranöz Nefropati Dr. Sedat Üstündağ
MCD, FSGS Dr. Dilek Torun
Lupus Nefriti Dr. Aykut Sifil
ANCA Pozitif Vaskülitler Dr. Ülkem Yakupoğlu

10:00-10:30

ARA-POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları:Dr. Süleyman Türk, Dr. Turan Çolak

10:30-11:30

KONFERANS
Oturum Başkanları:Dr. Rezzan Ataman, Dr. Fevzi Ersoy
“Periton Diyalizinin Kullanımının Yaygınlaşmasının Önündeki Engellerle Nasıl Mücadele Edelim?” Dr. Kenan Ateş

11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUM

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

SEMPOZYUM:Kılavuzlar
Oturum Başkanları:Dr. Mustafa Yurtkuran, Dr. Ahmet Uğur Yalçın
Kılavuzların Güçlü ve Zayıf Yönleri Dr. Gökhan Nergizoğlu
Güncel Hipertansiyon KılavuzlarıDr. Bülent Tokgöz

14:30-15:00

ARA

15:00-16:00

UZMANIYLA TARTIŞIN:Özel Hasta Gruplarında Hipertansiyon ve Akılcı Tedavi
Oturum Başkanları: Dr. Meltem Pekpak, Dr. Oktay Oymak
Genç Erişkinde Hipertansiyon ve TedavisiDr. Harun Akar
Obez Bireyde Hipertansiyon ve TedavisiDr. Hülya Taşkapan
Gebede Hipertansiyon ve Tedavisi Dr. Rahmi Yılmaz

17:00-19:00

SOSYAL PROGRAM

20:00-24:00

GALA YEMEĞİ


 

SAAT

SALON B

08:30-10:00

SEMPOZYUM : Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyonda Sıcak Konular
Oturum Başkanları:Dr. Erkin Ark, Dr. Ayşe Öner
Nefroloji ve Nanoteknoloji Dr. Emre Tutal
Fruktoz, Ürik Asit ve Vasküler Etkileri Dr. Belda Dursun
Hipertansiyon Tedavisinde Renal Denervasyon ve Barorefleks Stimülasyonu Dr. Ülver Derici
Atipik HUS’da Güncel Tedavi Yaklaşımı Dr. Oğuz Söylemezoğlu

10:00-10:30

ARA-POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanları:Dr. Süleyman Türk, Dr. Turan Çolak

10:30-11:30

KONFERANS
Oturum Başkanları:Dr. Kuddusi Cengiz, Mesiha Ekim
“Kardiyovasküler ve Renal Belirteç Olarak Albuminüri” Dr. Kenan Keven

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

UZMANIYLA TARTIŞIN:Kronik Diyalizde Sorunlar - I
Oturum Başkanları:Dr. Taner Çamsarı, Dr. Müjdat Yenicesu
Hemodiyaliz Hastasında Damar Erişim Yolu Sorunları ve Çözümleri Dr. Acar Tüzüner
Diyaliz Hastasında İnfeksiyonlar ve BağışıklamaDr. Alpay Azap
Diyabetik Diyaliz Hastasında Kan Şekeri AyarlamasıDr. Caner Çavdar

14:30-15:00

ARA

15:00-16:00

UZMANIYLA TARTIŞIN:Kronik Diyalizde Sorunlar - II
Oturum Başkanları: Dr. Saime Paydaş, Dr. Nurhan Özdemir
Diyaliz Hastasında Hipervoleminin Tanı ve Tedavisi Dr. Ali İhsan Günal
Diyaliz Hastasında Mineral Kemik Bozuklukları YönetimiDr. Gülçin Kantarcı
Diyaliz Hastasında Anemi Tedavisi Dr. Mehmet Koç

17:00-19:00

SOSYAL PROGRAM

20:00-24:00

GALA YEMEĞİ

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Uluslararası Hipertansiyon Cemiyeti ve Dünya Hipertansiyon Ligi Üyesidir.