XIII. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

19 Mayıs 2011 Perşembe

20 Mayıs 2011 Cuma

21 Mayıs 2011 Cumartesi

 

19 Mayıs 2011 Perşembe
 

SAAT

SALON A

08:45-09:00  

AÇILIŞ: Dr. Şükrü SİNDEL - Dr. Ülver DERİCİ

09:00-09:45

KONFERANS Oturum Başkanları: Dr. Şali CAĞLAR - Dr. Enver HASANOĞLU
Tuz ve Hipertansiyon; Artık Hareket Zamanı Dr. David G. BEEVERS

09:45-10:00

Tartışma

10:00-10:20

ARA - POSTER TARTIŞMASI Oturum Başkanları: Dr. Deniz AYLI - Dr. Şule ŞENGÜL

10:20-11:00

KONFERANS Oturum Başkanı: Dr. Şükrü SİNDEL
 Antihipertansif Tedavide Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Mustafa ARICI

11:00-11:15

Tartışma

11:15-11:30

KAHVE MOLASI

11:30-12:30

KONFERANS Oturum Başkanı: Dr. Şehsuvar ERTÜRK
Son Klinik Çalışmalar Antihipertansif Tedavi Pratiğimizi Değiştirecek mi? Dr. Kenneth A. JAMMERSON

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

SEMPOZYUM: TÜM HİPERTANSİF HASTALARA BETA BLOKER BAŞLANMALI: NE ZAMAN? Oturum Başkanı: Dr. Ömer KOZAN
Hipertansiyon Tedavisinde Beta Blokerler Dr. Giray KABAKÇI
  Beta Bloker Tedavisinde Başarı ve Hasta UyumuDr. Ömer KOZAN

14:30-14:45

KAHVE MOLASI

14:45-15:45

UYDU SEMPOZYUMU
 RENAL ANEMİ TEDAVİSİ: GÜNCELLEME Dr. Kenan ATEŞ

15:45-16:05

ARA - POSTER TARTIŞMASI Oturum Başkanları: Dr. Tuğrul SEZER - Dr. Hayriye SAYARLIOĞLU

16:05-17:05

PANEL: HİPERTANSİYONDA HEDEF ORGAN HASARI
Oturum Başkanları: Dr. Oktay KARATAN - Dr. Şehsuvar ERTÜRK
  Sol Ventrikül Hipertrofisi Dr. Alper KIRKPANTUR
  Akut İnme Dr. Tuğba TUNÇ
  Periferik Arter Hastalığı Dr. Sim KUTLAY
  Retinopati Dr. Gürsel YILMAZ

17:05-17:20

Tartışma

17:20-19:00

SOSYAL PROGRAM

20:00-24:00

AÇILIŞ KOKTEYLİ
  

SAAT

SALON B

10:00-10:20

ARA - POSTER TARTIŞMASI Oturum Başkanları: Dr. Deniz AYLI - Dr. Sule SENGÜL

10:20-11:00

MİNİ KONFERANSLAR
Oturum Başkanları: Dr. Çetin TURGAN - Dr. Bülent ALTUN
  Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar Verelim? Dr. Çetin ÖZENER
  Rezidüel Renal Fonksiyon Nasıl Korunur? Dr. Belda DURSUN

11:00-11:15

Tartışma

11:15-11:30

KAHVE MOLASI

11:30-12:30

 

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

 

14:30-14:45

KAHVE MOLASI

14:45-15:45

 

15:45-16:05

ARA - POSTER TARTIŞMASI Oturum Başkanları: Dr. Tuğrul SEZER - Dr. Hayriye SAYARLIOĞLU

16:05-17:05

PANEL: DİYALİZ VE ENFEKSİYONLAR
Oturum Başkanları: Dr. Bülent ERBAY - Dr.Turgay ARINSOY
  Diyaliz Hastalarında Hepatitler Dr.Tarkan KARAKAN
  Periton Diyalizinde Kateter İlişkili Enfeksiyonlar Dr. Hülya TAŞKAPAN
  Hemodiyaliz Hastalarında Kateterler ve Sorunlar Dr. Dilek TORUN
  Diyaliz Hastalarında Enfeksiyon Proflaksisi ve Aşılama Dr. Zerrin BİCİK

17:05-17:20

Tartışma

17:20-19:00

SOSYAL PROGRAM

20:00-24:00

AÇILIŞ KOKTEYLİ

 

20 Mayıs 2011 Cuma
 

SAAT

SALON A

08:45-09:25 PANEL: AİLE HEKİMLİĞİNDE HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Dr. Servet ARIOĞUL - Dr. Yunus ERDEM
  Birinci Basamakta Hipertansif Hasta Değerlendirmesi Nasıl Olmalı? Dr. Kübra KAYNAR
  Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN
09:25-09:40 Tartışma
09:40-10:00 ARA - POSTER TARTIŞMASI Oturum Başkanları: Dr. Gülçin KANTARCI - Dr. Aykut SİFİL
10:00-11:00 PANEL: DİYABET, HİPERTANSİYON VE BÖBREK Oturum Başkanları : Dr. Meltem PEKPAK - Dr. Kenan ATEŞ
Kardiyolog ve Diyabetik Hastada Kardiyovasküler Koruma Dr. Murat ÖZDEMİR
Nefrolog ve Diyabetik Nefropatili Hasta Dr. Bülent TOKGÖZ
11:00-11:15 Tartışma
11:15-11:30 KAHVE MOLASI
11:30-12:30 UYDU SEMPOZYUMU
 2011 Yılında Neden Hala Hipertansif Hastaların Çoğu Hedef Kan Basıncı Değerinde Değil? Monoterapiyle Başarmak Mümkün Mü? Prof. Dr. Adnan Abacı
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 UYDU SEMPOZYUMU
14:30-14:40 KAHVE MOLASI
14:40-15:40 KONFERANS Oturum Başkanı: Dr. Kamil SERDENGEÇTİ
Kronik Böbrek Hastalığında Renal Osteodistrofi ve Osteoporoz:İki Farklı Hastalık veya Bir Kompleks Durum Dr. Hartmut MALLUCHE
15:40-16:40 PANEL: VAKALARLA NEFROLOJİYE GENEL BAKIŞ Oturum Başkanları: Dr. Ali BAŞÇI - Dr. Neslihan SEYREK
  Böbrek Kistleri Olan Hasta Dr. Ayşegül ZÜMRÜTDAL
Depresif Kronik Böbrek Hastası Dr. Behçet COŞAR
Osteoporotik Renal Transplant Hastası Dr. Turan ÇOLAK
  Acil Serviste Hipertansif Hasta Dr.Gülbin AYGENCEL
16:40-16:55 Tartışma
16:55-17:15 ARA - POSTER TARTIŞMASI Oturum Başkanları: Dr. Mansur KAYATAŞ - Dr. Betül KALENDER
17:15-18:15 SÖZLÜ BİLDİRİLER Oturum Başkanları: Dr. Şükrü ULUSOY - Dr. Mediha BORAN
18:15-20:00 SOSYAL PROGRAM
21:00 SİNEMA GÖSTERİMİ
 


 

SAAT

SALON B

08:45-09:25 MİNİ KONFERANSLAR Oturum Başkanları :Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR - Dr. Ülver DERİCİ
  Yavaş-Sürekli Diyaliz Tedavileri Kimlere, Ne Zaman ve Nasıl Uygulanmalıdır? Dr. Ali İhsan GÜNAL
  Nokturnal Diyaliz: Pratikte Uygulanabilir mi? Dr. Ercan OK
09:25-09:40 Tartışma
09:40-10:00 ARA - POSTER TARTIŞMASI Oturum Başkanları: Dr. Gülçin KANTARCI - Dr. Aykut SİFİL
10:00-11:00 PANEL: DİYALİZE NE ZAMAN BAŞLANMALI? KARŞIT GÖRÜŞLER Oturum Başkanları : Dr. Neval DUMAN - Dr. Ali Rıza ODABAŞ
  Diyalize Erken Başlanmalı ? Dr. Oktay OYMAK
  Diyalize Geç Başlanmalı? Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU
11:00-11:15 Tartışma
11:15-11:30 KAHVE MOLASI
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30-14:40 KAHVE MOLASI
14:40-15:40 PANEL: DİYABETTE VE HİPERTANSİYONDA 2011 GÜNCELLEMESİ Oturum Başkanı: Dr Şükrü SİNDEL
Diyabetik Hastada Kanıta Dayalı Antihipertansif Seçimi Dr. Aykut SİFİL
  En Büyük Tip 2 Diyabet Çalışmalarından Önemli Notlar Dr. Şevki ÇETİNKALP
15:40-16:40 PANEL: HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE YAŞAM TARZI Oturum Başkanları: Dr. İbrahim KARAYAYLALI - Dr. Aydın TÜRKMEN
Hipertansiyon Tedavisinde Önemli Bir Hedef: Sigara Dr. İ.Hakkı ARIKAN
  Alkol Tüketimi Hipertansiyonda Ne Kadar Zararlı? Dr. Bilge AYGEN
  Hipertansiyon Tedavisinde Beslenme Nasıl Olmalı? Dr. Gültekin GENÇTOY
  Nasıl, Ne Kadar Fizik Egzersiz Dr. Harun AKAR
16:40-16:55 Tartışma
16:55-17:15 ARA - POSTER TARTIŞMASI Oturum Başkanları: Dr. Mansur KAYATAŞ - Dr. Betül KALENDER
17:15-18:15 SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Itır YEĞENAĞA - Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ
18:15-20:00 SOSYAL PROGRAM
21:00 SİNEMA GÖSTERİMİ

 

21 Mayıs 2011 Cumartesi
 

SAAT

SALON A

09:00-09:40

MİNİ KONFERANSLAR Oturum Başkanları: Dr. Taner ÇAMSARI - Dr. Kayser ÇAĞLAR
Kan Basıncı Ölçümü ve Takibi.Zor mu? Kolay mı? Dr. Tekin AKPOLAT
  Kardiyorenal Sendrom Nedir? Nasıl Tedavi Edilir? Dr. Mahmut İlker YILMAZ

09:40- 09:55 Tartışma
09:55-10:10 KAHVE MOLASI
10:10-10:55 KONFERANS Oturum Başkanları: Dr. Hüseyin ÇELİKER - Dr. Alaattin YILDIZ
  Hasta Hekim İlişkisinde Hukuki Sorumluluklar (Olgularla Malpraktis Davaları) Dr. Murat BİLGİLİ
  Böbrek Nakli ve Medyanın Yaklaşımı Dr. Hilal ÜNALMIŞ DUDA
 
10:55-11:10 Tartışma
11:10-11:30 KAHVE MOLASI
11:30-12:30 UYDU SEMPOZYUMU
 DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?)Dr. Oktay OYMAK
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 UYDU SEMPOZYUMU
14:30-15:30 PANEL Oturum Başkanları :Dr. Ercan OK - Dr. Mahmut YAVUZ
  Hipertansiyon Literatüründe Yenilikler Dr. Ekrem DOĞAN
  Diyaliz ve Transplantasyon Literatüründe Yenilikler Dr. Gülizar MANGA ŞAHİN
15:30-15:40 Tartışma
15:40-17:30  
17:30-19:00 SOSYAL PROGRAM
20:00-24:00 GALA YEMEĞİ
 


 

SAAT

SALON B

09:00-09:40 MİNİ KONFERANSLAR Oturum Başkanları: Dr. Ayla SAN - Dr. Yılmaz SELÇUK
Uyku Apne Sendromu ve Kardiyovasküler Etkileri Dr. Oğuz KÖKTÜRK
Hipertansiyon ve Renal Hastalıkta Ürik Asit: Sanık mı? Tanık mı? Dr. Yakup EKMEKÇİ
09:40- 09:55 Tartışma
09:55-10:10 KAHVE MOLASI
10:10-10:55 PANEL DİYALİZ VE ANEMİ TEDAVİSİ Oturum Başkanları: Dr. Fevzi ERSOY - Dr. Mehmet Emin YILMAZ
  Anemide Demir Tedavisi ve Zor Vakalara Yaklaşım Dr. Mustafa BALAL
Anemide Eritropoietin Tedavisi ve Zor Vakalara Yaklaşım Dr. Ülkem YAKUPOĞLU
10:55-11:10 Tartışma
11:10-11:30 KAHVE MOLASI
11:30-12:30  
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30  
14:30-15:30 MİNİ KONFERANSLAR Oturum Başkanları : Dr. Cengiz UTAŞ - Dr. Siren SEZER
Sempatik Sinir Sistemi, Stres ve Hipertansiyon Dr. Yunus ERDEM
Hepatorenal Sendrom Nedir?Nasıl Tedavi Edilir? Dr. Ahmet KIYKIM
15:30-15:40 Tartışma
15:40-17:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER Oturum Başkanları: Dr. Ahmet Uğur YALÇIN - Dr. Saniye ŞEN
17:30-19:00 SOSYAL PROGRAM
20:00-24:00 GALA YEMEĞİ
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Uluslararası Hipertansiyon Cemiyeti ve Dünya Hipertansiyon Ligi Üyesidir.