VIII. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

  • 11 Mayıs 2006
     
  • 12 Mayıs 2006
     
  • 13 Mayıs 2006

 

11 MAYIS 2006
08:45-09:00 Açılış - Salon A
Dr. Mustafa Arıcı - Dr. Çetin Turgan
09:00-09:45 Konferans - Salon A
Oturum Başkanı: Dr. Şali Çağlar
The future of renal therapy: Stem cells and progenitor cells
(Renal tedavinin geleceği: Kök hücreler ve öncül hücreler)
Dr. Hermann Haller
09:45-10:15 Poster Sunumu ve Çay-Kahve Arası
10:15-11:15 Oturum Başkanları : Dr. Oktay Karatan - Dr. Ali Başçı
Beta-Blokerler ve Kardiyovasküler Tedavi
Bütün beta blokerler aynı mı?    Dr. Nurol Arık
Kardiyovasküler tedavide beta blokerlerin yeri    Dr. Barış İlerigelen
Panel - Salon B
Oturum Başkanları : Dr. Enver Hasanoğlu - Dr. Fevzi Ersoy
Kronik Böbrek Hastalıkları ve Anemi
Kronik böbrek hastalıklarında anemi ve oluşturduğu sorunlar   Dr.Gülçin Kantarcı
Kronik böbrek hastalıklarında anemi ve tedavisi    Dr. Mustafa Cirit
11:15- 11:30 ARA
11:30 – 12:30 Uydu Sempozyumu  PFIZER
Hipertansiyon, Kalp ve Böbrek : Yeni Bir Yol Haritası
Oturum Başkanı : Dr. Mustafa Arıcı
Agresif kan basıncını düşürmenin önemi   Dr. Giray Kabakçı
Kardiyovasküler ve renal korumada yeni bulgular    Dr.Hermann Haller
12:30 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 14:25 MİNİ KONFERANS - Salon A
Oturum Başkanları : Dr. Kamil Dilek - Dr. Mehdi Yeksan
İdeal kan basıncı ölçümü nasıl yapılmalı   Dr. Ahmet Alper Kıykım
14:25-15:05 Sözlü Bildiriler - Salon A
Oturum Başkanları : Dr. Kamil Dilek - Dr. Mehdi Yeksan
S01
Hipertansiyon ve sigara ile fibrinojen arasındaki ilişki    F. Albayrak
Oltu Devlet Hastanesi, Iç Hastaliklari Klinigi
S02
İlk kez tanı konulan hipertansif hastalarda; tedavi önce ve sonrasında plazma ghrelin düzeyleri
V. INAL, L. YAMANEL, B. CÖMERT
Gülhane Askeri Tip Akademisi, Acil Tip Ad, Dahiliye Yogun Bakim Kl, Ankara
F. BULUCU, Ö. KARTAL
Gülhane Askeri Tip Akademisi, Iç Hst Bd, Ankara
S03
Dirençli hipertansiyonu olan kronik böbrek hastalarinda reserpin tedavisinin etkisi
R. ERKOÇ, H. BEGENDIK, Y. SOYORAL
Yüzüncü Yil Ünv. Tip Fakültesi, Iç Hastaliklari, Nefroloji
N. GÜLER, B. ERYONUCU
Yüzüncü Yil Ünv. Tip Fakültesi, Kardiyoloji
H. SAYARLIOGLU
Sütçü Imam Ünv. Tip Fakültesi, Iç Hastaliklari, Nefroloji
15:05-15:30 Mini Konferans - Salon A
Oturum Başkanları : Dr. Kamil Dilek - Dr. Mehdi Yeksan
Stres ve hipertansiyon    Dr. Yavuz Yeniçerioğlu
14:00-14:25 Mini Konferans - Salon B
Oturum Başkanları : Dr. Abdülgaffar Vural - Dr. Hüseyin Çeliker
Yaşam stili ve böbrek hastalığı riski   Dr. Harun Akar
14:25-15:05 Sözlü Bildiriler - Salon B
Oturum Başkanları : Dr. Abdülgaffar Vural - Dr. Hüseyin Çeliker
S04
Tip 2 diabetik hastalarda böbrek fonksiyonlarinin degerlendirilmesi
F. SAR, F. AKSAK
Sb Haseki Egitim ve Arastirma Hastanesi, 5. Dahiliye Klinigi, Istanbul
Z. SAGLAM, M. YENIGÜN
Sb Haseki Egitim ve Arastirma Hastanesi, 4. Dahiliye Klinigi, Istanbul
B. F. CÖMERT, M. KOLDAS
Sb Haseki Egitim ve Arastirma Hastanesi, Biokimya Klinigi, Istanbul
R. KAZANCIOGLU
Sb. Haseki Egitim ve Arastirma Hastanesi, Nefroloji Klinigi, Istanbul
S05
Prediyaliz KBY hastalarinda depo cholecalciferol tedavisi
E. DOGAN, H. SAYARLIOGLU
Sütçü Imam Üniversitesi Tip Fakültesi Nefroloji Bd.
R. ERKOÇ, R. ESEN
Yüzüncü Yil Üniversitesi Tip Fakültesi Nefroloji Bd
S06
Karvedilol'ün proteinüri ve renal fonksiyonlar üzerine uzun dönem etkisinin losartan ve ramipril ile karsilastirilmasi
S. KAHVECIOGLU, M. GÜLLÜLÜ, I. AKDAG, A. ERSOY, K. DILEK,
M. YAVUZ, M. YURTKURAN
Uludag Üniversitesi tip Fakültesi, Nefroloji Bilim Dali, Bursa
M. ARABUL
Uludag Üniversitesi Tip Fakültesi, Iç Hastaliklari Ana Bilim Dali, Bursa
15:05-15:30 Mini Konferans - Salon B
Oturum Başkanları : Dr. Abdülgaffar Vural - Dr. Hüseyin Çeliker
Kronik böbrek hastalığının progresyonunu etkileyen faktörler   Dr.Ramazan Çetinkaya
15:30-16:00 Poster Sunumu ve Çay-Kahve Arası
16:00-17:00 Uydu Sempozyumu - Novartis
Oturum Başkanı : Dr. Çetin Turgan
Hipertansiyonda vaka analizleri   Dr. Fatih Sinan Ertaş

 

12 MAYIS 2006
09:00-09:45 Konferans - Salon A
Oturum Başkanı: Dr. Çetin Turgan
Hypertension & atrial fibrillation
(Hipertansiyon ve atriyal fibrilasyon)
Dr. Roland Schmieder
09:45-10:15 Poster Sunumu ve Çay-Kahve Arası
10:15-11:15 Panel - Salon A
Oturum Başkanları : Dr. Şükrü Sindel - Dr. Müjdat Yenicesu
Hipertansiyon ve Serebrovasküler Olay
Epidemiyoloji : Türk hipertansif hastalarda inme riskini belirleme (TH!NK) çalışması    Dr. Giray Kabakçı
Korunma ve tedavi   Dr. Tekin Akpolat
Panel - Salon B
Oturum Başkanları : Dr. Bülent Erbay - Dr. Oktay Oymak
Lipidler ve Böbrek
Lipidlerin böbrek hastalığı progresyonunda rolü   Dr.Siren Sezer
Böbrek ve böbrek transplantı hastalarında lipid düşürücü tedavi   Dr. T. Rıfkı Evrenkaya
11:15-11:30 ARA
11:30-12:30 Uydu Sempozyumu - GlaxoSmithKline
Oturum Başkanı : Dr. Bülent Altun
Endothelium dysfunction : How to threat at the beginning of the cardiovaskular continuum?
Endotel disfonksiyonu : Kardiyovasküler süreçlerin başlangıcında nasıl tedavi edilmeli? Roland Schmieder
12:30-40:00 Öğle Yemeği
14:00-14:25 Mini Konferans - Salon A
Oturum Başkanları : Dr. Gökhan Nergizoğlu - Dr. Celalettin Usalan
Kalsiyum antagonistleri ve hipertansiyon tedavisi   Dr. Ali Çelik
14:25-15:05 Sözlü Bildiriler - Salon A
Oturum Başkanları : Dr. Gökhan Nergizoğlu - Dr. Celalettin Usalan
S07
Proteinüri ve arteriosklerotik risk faktörleri
Ondokuz Mayis Üniversitesi Tip Fakültesi, Nefroloji Bilim Dali, Samsun   K. CENGIZ
S058
Son dönem böbrek hastaliklarinda mortalite orani ve risk faktörlerinin degerlendirilmesi: 5 yillik retrospektif takip
D. SIT, K. A. KADIROGLU, E. M. YILMAZ, B. ISIKOGLU
Dicle Üniversitesi Tip Fakültesi Nefroloji Bd
H. KAYABASI
Dicle Üniversitesi Tip Fakültesi Iç Hastaliklari Abd
S09
HCV Infeksiyon aktivitesinin hemodiyaliz hastalarinin rhuepo ihtiyaci ve plazma oksidatif stres düzeyleri üzerine etkisi
S. SEZER, E. TUTAL, A. BILGIÇ, G. SASAK, N. ÖZDEMIR
Baskent Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Bd, Ankara
D. ALDEMIR
Baskent Üniversitesi Hastanesi Biyokimya Anabilim Dali, Ankara
M. HABERAL
Baskent Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dali, Ankara
15:05-15:30 Mini Konferans - Salon A
Oturum Başkanları : Dr. Gökhan Nergizoğlu - Dr. Celalettin Usalan
Uyku apnesi ve hipertansiyon    Dr. Betül Kalender
14:00-14:25 Mini Konferans - Salon B
Oturum Başkanları : Dr. Nurhan Özdemir - Dr. Aydın Türkmen
Renal transplantasyonda immünsupresif tedavinin komplikasyonları    Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
14:25-15:05 Sözlü Bildiriler - Salon B
Oturum Başkanları : Dr. Nurhan Özdemir - Dr. Aydın Türkmen
S10
Renal transplantasyon sonrasi erken dönem proteinüri allograft disfonksiyonunun belirtisidir
A. IBIS, A. ALTINOGLU, A. USLUOGULLARI, Z. ARAT, N. ÖZDEMIR
Baskent Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Bilim Dali, Ankara
M. HABERAL
Baskent Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dali, Ankara
S11
Hemodiyaliz hastalarinda kemik mineral dansitesi ile koroner arter kalsifikasyon iliskisi
A. KIRKPANTUR, B. ALTUN, R. YILMAZ, H. AKOGLU, M. ARICI, Y. ERDEM,
Ü. YASAVUL, Ç. TURGAN
Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi, Nefroloji Ünitesi, Ankara
T. HAZIROLAN
Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi, Radyoloji Ünitesi, Ankara
S12
Brakiyal arterde akim aracili genisleyebilirlik ölçümlerinin av fistüllerde primer basarisizlik ile olan iliskisi
D. GIBYELI, A. A. SIFIL, T. ÇAMSARI
Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Iç Hastaliklari Ana Bd, Izmir
C. ALTAY, M. SEÇIL
Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dali, Izmir
T. ÜNEK, H. GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Genel Cerrahi ana Bilim Dali, Izmir
15:05-15:30 MİNİ KONFERANS - Salon B
Oturum Başkanları : Dr. Nurhan Özdemir - Dr. Aydın Türkmen
Renal transplantasyonda yeni tedavi yöntemleri   Dr. Hüseyin Töz
15:30-16:00 Poster Sunumu ve Çay-Kahve Arası
16:00-17:00 Uydu Sempozyumu - Sanofi Aventis
Kardiyorenal Hasarın Değişen Yüzü
Oturum Başkanı : Dr. Çetin Turgan
Albuminuri ve böbrek    Dr Bülent Altun
İdrar, albumin ve kalp : Ne ilgisi var?    Dr Sadi Güleç

 

  •  

 

13 MAYIS 2006
09:00-09:45 Konferans - Salon A
Oturum Başkanı: Dr. Serap Erdine
Geleceğin antihipertansifleri neler olacak?   Dr. Saime Paydaş
Konferans - Salon B
Oturum Başkanı: Dr. Turgay Arınsoy
Hemodiyaliz ünitesinde infeksiyon ve önleme yöntemleri   Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan
09:45-10:15 Çay-Kahve Arası
10:15-11:15 Panel - Salon A
Oturum Başkanları : Dr. Mustafa Yurtkuran - Dr. Kenan Ateş
Yeni Hipertansiyon Çalışmalarından Neler Öğrendik? Kardiyovasküler korunma
Dr. AytekinOğuz
Renal Korunma  Dr. İbrahim Karayaylalı
Panel - Salon B
Oturum Başkanları : Dr. Cengiz Utaş - Dr. Şükrü Ulusoy
Kalp Yetmezliği ve Böbrek Hastalığı Patogenez   Dr. Ülver Derici
Tedavi   Dr. Serhan Tuğlular
11:15-11:30 ARA
11:30-12:30 Uydu Sempozyumu - Abbott
Kardiyorenal Proteksiyonda Yeni Boyut : Primer Koruma
Oturum Başkanı : Dr. Giray Kabakçı
Kardiyorenal risk faktörü olarak albüminüri    Dr. Giray Kabakçı
Primer koruma : Hipertansiflerde mikroalbüminürinin önlenmesi BENERICT sonuçları    Dr. Tevfik Ecder
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:25 Mini Konferans - Salon A
Oturum Başkanları : Dr. Çetin Özener - Dr. Salih Kavukçu
Antihipertansifler ve elektrolit problemleri _    Dr. Seyhun Kürşat
14:25-15:05 Sözlü Bildiriler - Salon A
Oturum Başkanları : Dr. Çetin Özener - Dr. Salih Kavukçu
S13
Proteinüri ve arteriosklerotik risk faktörleri
Ondokuz Mayis Üniversitesi Tip Fakültesi, Nefroloji Bilim Dali, Samsun   K. CENGIZ
S058
Hemodiyaliz hastalarinda C vitamini eksikliginin klinik verilerle iliskisi
A. BILGIÇ, S. SEZER, N. F. ÖZDEMIR, E. TUTAL, S. KOÇ
Baskent Üniversitesi Tip Fakültesi, Nefroloji Ana Bilim Dali, Ankara
D. ALDEMIR, S. TÜRKOGLU
Baskent Üniversitesi Tip Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dali, Ankara
S14
Serum lipid profili ve arteriyovenöz fistül tromboz riski: tersinir epidemiyoloji (reserve
epidemiology) üzerine retrospektif bir çalisma
A. KIRKPANTUR, R. YILMAZ, H. AKOGLU, T. AKI, M. ARICI, B. ALTUN,
Y. ERDEM, Ü. YASAVUL, M. BAKKALOGLU, Ç. TURGAN
Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi, Nefroloji Ünitesi, Ankara
15:05-15:30 Mini Konferans - Salon A
Oturum Başkanları : Dr. Çetin Özener - Dr. Salih Kavukçu
Pediatrik hipertansiyon    Dr. Sevcan Bakkaloğlu
14:00-14:25 Mini Konferans - Salon B
Oturum Başkanları : Dr. Ahmet Uğur Yalçın - Dr. Bülent Altun
Hemodiyaliz hastalarında kas-iskelet sistemi sorunları    Dr. Alp Çetin
14:25-15:05 Sözlü Bildiriler - Salon B
Oturum Başkanları : Dr. Ahmet Uğur Yalçın - Dr. Bülent Altun
S15
Hemodiyaliz ve renal transplant hastalarinda nabiz dalga hizi ölçümü
A. YILDIZ, A. ERSOY, M. GÜLLÜLÜ
Uludag Üniversitesi Tip Fakültesi Nefroloji Bilim Dali, Bursa
M. FAZLIOGLU, S. GÜLLÜLÜ
Uludag Üniversitesi Tip Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dali, Bursa
S16
Kronik hemodiyaliz hastalarinda depresyon-malnütrisyon ve eko-kan basinci parametreleri arasindaki iliski
H. Ç. BAHADIR, H. TEKÇE, T. ALICI, S. KÜRSAT
Celal Bayar Üniversitesi Tip Fakültesi, Nefroloji Bd, Manisa
A. T. AVCU
Celal Bayar Üniversitesi Tip Fakültesi, Iç Hastaliklari Ana Bilim Dali, Manisa
15:05-15:30 MİNİ KONFERANS - Salon B
Oturum Başkanları : Dr. Ahmet Uğur Yalçın - Dr. Bülent Altun
Hemodiyaliz hastalarında aritmiye yaklaşım   Dr. Kudret Aytemir

 

 

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Uluslararası Hipertansiyon Cemiyeti ve Dünya Hipertansiyon Ligi Üyesidir.