VII. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

 
  • 26 Mayıs 2005
     
  • 27 Mayıs 2005
     
  • 28 Mayıs 2005

 

26 MAYIS 2005
08:30 –09:30 AÇILIŞ OTURUMU- SALON A
Oturum Başkanları: Dr. Şali Çağlar - Dr. Enver Hasanoğlu
Açılış Konuşması: Dr. Oktay Karatan
Konferans - Salon A
Kardiyorenal Korumada Yeni Bir Tedavi Hedefi Olarak Albuminüri?
Dr. Dick De Zeeuw
(Albuminuria a New Target for Cardio-Renal Protection?)
09:30 - 09:45 ARA (Çay - Kahve)
09:45 – 11:15 PANEL – SALON A
Oturum Başkanları: Dr. Oktay Karatan - Dr. Şükrü Sindel
Türkiye'de & Dünya'da Hipertansiyon Prevalans Çalışmaları
TEKHARF Çalışması    Dr. Ali Oto
Türk HT Prevalans Çalışması     Dr. Çetin Turgan
Dünya'da HT Prevalans Çalışmaları    Dr. Gökhan Nergizoğlu
11:15- 11:30 ARA
11:30 – 12:30 Uydu Sempozyumu MERCK SHARP & DOHME
12:30 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 15:30 MİNİ KONFERANS - Salon A
Oturum Başkanları : Dr. Erkin Ark, Dr. Gülşen Yakupoğlu
Hipertansiyon Tedavisinde Kronobiyoloji __Dr. Kadriye Altok Reis
Sözlü Bildiriler - Salon A
Mini Konferans - Salon A
Diüretik Tedavisinde Yaşanan Zorluklar   Dr. Alaattin Yıldız
14:00 – 15:30 MİNİ KONFERANS – SALON B
Oturum Başkanları: Dr. Alphan Cura, Dr. Ali Başçı
Diyaliz Hipotansiyonu Nasıl Önlenir ?   Dr. Neslihan Seyrek
Sözlü Bildiriler - Salon B
Mini Konferans - Salon B
Renal Replasman Tedavisinde Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz :
Alternatif mi? Birarada mı?   Dr. Hülya Taşkapan
15:30 – 16:00 ARA (Çay – Kahve)
16:00 – 17:00 UYDU SEMPOZYUMU – ABBOTT

 

27 MAYIS 2005
09:00 –10:15 KONFERANS - SALON A
Organ Koruma Tedavisinde Kişisel Değişkenlik:
Üstesinden gelebilir miyiz?   Dr. Dick De Zeeuw
(Individual Variability in Response to Organ Protection Therapy; Can we Overcome it?)
Konferans - Salon A
Oturum Başkanlari : Dr. Ergun Ertuğ, Dr. Bülent Erbay
Yakin Tarihte Yapilan Hipertansiyon Çalişmalarinin Kritik Analizi    Dr. Gordon McInnes
(A Critical Appraisal of Recent Clinical Trials in Hypertension)
10:15- 10:45 ARA (Çay - Kahve)
10:45- 11:15 Mini Konferans - Salon A
Oturum Başkani : Dr. Aytekin Oğuz
Hipertansiyon Literatüründe Son Yil    Dr. Aykut Sifil
Mini Konferans - Salon B
Oturum Başkani : Dr. Neval Duman
Kontrast Madde Nefrotoksisitesi    Dr. Zeki Tonbul
11:15- 11:30 ARA
11:30 – 12:30 Uydu Sempozyumu   NOVARTIS
12:30 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 15:30 MİNİ KONFERANS - Salon A
Oturum Başkanlari : Dr. Turgay Arinsoy - Dr. Hüseyin Çelikler
Antihipertansif İlaçlar ve Diyabet Gelişimi    Dr. Nuri Çakir
Sözlü Bildiriler - Salon A
Mini Konferans - Salon A
Hipertansiyon Tedavisinde Beta Blokerlerin Yeri   Dr. Sedat Üstündağ
14:00 – 15:30 MİNİ KONFERANS – SALON B
Oturum Başkanlari: Dr. Kamil Dilek, Dr. Nurhan Özdemir
Diyaliz & Transplantasyon Literatüründe Son Yil   Dr. Kenan Keven
Sözlü Bildiriler - Salon B
Mini Konferans - Salon B
Transplantasyonda Biyopsisinin Klinik Önemi    Dr. Hüseyin Töz
15:30 – 16:00 ARA (Çay – Kahve)
16:00 – 17:00 UYDU SEMPOZYUMU – PFIZER

 

28 MAYIS 2005
09:00 –10:15 PANEL - SALON A
Oturum Başkanları : Dr. Mustafa Yurtkuran, Dr. Giray Kabakçı
ACE/ARB Kombinasyonu ve Kardiyorenal Korunma
ACE/ARB Kombinasyonu & Kalp   Dr. Atiye Çengel
ACE/ARB Kombinasyonu & Böbrek    Dr. Bülent Altun
ACE/ARB Kombinasyonu & Hipertansiyon    Dr. Celalettin Usalan
PANEL - SALON B
Oturum Başkanları : Dr. Cengiz Utaş - Dr. Süleyman Türk
Diyaliz Tedavisinde Yeni İlaçlar
Eritropoezi Uyaran İlaçlar    Dr. Yasemin Erten
Fosforu Bağlayan İlaçlar    Dr. Yunus Erdem
Vitamin D Analogları    Dr. Siren Sezer
10:15- 10:45 ARA (Çay - Kahve)
10:45- 11:15 Mini Konferans - Salon A
Oturum Başkanı : Dr. Hulusi Koçak
Ürik Asit & Primer Hipertansiyon    Dr. Nesrin Beşbaş
10:15-10:45 Mini Konferans - Salon B
Oturum Başkanı : Dr.Gültekin Süleymanlar
Nefroloji Literatüründe Son Yıl    Dr. Bülent Tokgöz
11:15- 11:30 ARA
11:30 – 12:30 Uydu Sempozyumu  GLAXOSMITHKLINE
12:30 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 15:30 MİNİ KONFERANS - Salon A
Oturum Başkanları : Dr. Mehmet Emin Yılmaz - Dr.Tuğrul Sezer
Akut SVO'da Antihipertansif Tedavi    Dr. Mustafa Güllülü
Sözlü Bildiriler - Salon A
Mini Konferans - Salon A
Aldosteron & Böbrek    Dr. Murat Çolakoğlu
14:00 – 15:30 MİNİ KONFERANS – SALON B
Oturum Başkanları: Dr. Kuddisi Cengiz, Dr. Musa Bali
Kronik Böbrek Hastalıklarında Protein Kısıtlamasının Yeri   Dr. Yusuf Oğuz
Sözlü Bildiriler - Salon B
Mini Konferans - Salon B
Nefrolojide Acil sorunlar    Dr. Itır Yeğenağa
15:30 – 16:00 Kapanış Oturumu - Salon A
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Uluslararası Hipertansiyon Cemiyeti ve Dünya Hipertansiyon Ligi Üyesidir.