V. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

 • 22 Mayıs 2003
   
 • 23 Mayıs 2003
   
 • 24 Mayıs 2003

 

 

22 MAYIS 2003
09:00 – 10:30 AÇILIŞ Açılış Konuşmaları
Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması Dinleti
10:30 – 11:00 Ara

Salon A
11:00-12:30 KONFERANS
Başkan: Dr. Kemal ÖNEN
Dr. Enver HASANOĞLU
 • Angiotensin and Its Receptors? A New Look at The Renin- Angiotensin System
  Dr. Thomas UNGER
 • Diyabet - Hipertansiyon ve Diyabetik
  Nefropati: Guncel Tedavi Yaklaşımlar.
  Dr. Turgay ARINSOY
12:30-14:00 Uydu Sempozyumu ve Öğle Yemeği
Başkan: Dr. Şali CAĞLAR
 • "Endothelial Dysfunction and Hypertension Experimental and Clinical Evidences with Nebivolol"
  Dr. Francesco COSENTINO
 • "Antihypertension and Renal Effect of Nebivolol"
  Dr. Guido GRASSI
14:00-14:30 KONFERANS
Başkan: Dr. Alphan CURA
Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR
 • Hypertension Research: Is It Still Relevant?
  Dr. Thomas UNGER
14:30 -15:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER - I
Başkan: Dr. Alphan CURA
Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR

Salon B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30-15:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 2
Başkan: Dr. Süleyman TÜRK
Dr. Ahmet Alper KIYKIM
15:30-16:00 Poster Sunumu
16:00-16:45 Uydu Sempozyumu
Başkan: Dr. Mehmet Şükrü SEVER
 • Metabolik Sendrom ve Tedavi Yaklaşımı
  Dr. Saide AYTEKİN

 

23 MAYIS 2003

Salon A
09:00-10:30 KONFERANS
Başkan: Dr. Şali CAĞLAR
Dr. Gülşen YAKUPOĞLU
 • Treatment of Metabolic Bone Disease in Uremia
  Dr. Eduardo SLATOPOLSKY
 • Hiperfosfatemi ve Vaskuler Risk
  Dr. Yunus ERDEM
10:30-11:00 Ara
11:00-12:30 PANEL 1
Özel Durumlarda Hipertansiyon ve Tedavisi
Başkan: Dr. Ergun ERTU.
Dr. Kuddusi CENGİZ
 • Gebelik ve Hipertansiyon
  Dr. Gokhan NERGİZOĞLU
 • Yaşlılarda Hipertansiyon
  Dr. Saniye ŞEN
 • Hipertansiyon ve Serebrovaskuler Olay
  Dr. Celalettin USALAN
12:30-14:00 Uydu Sempozyumu ve Öğle Yemeği
 • Yaşama Değer Katmak (Adding Value to Life)
  Başkan: Dr. Şali CAĞLAR
 • Antihipertansif Tedavinin Gunumuzdeki Durumu
  Dr. Nail CAĞLAR
 • Renoproteksiyonda Anjiyotensin II Reseptor Blokerlerinin Rolu
  Dr. Tevfik ECDER
 • Klinik Calışlmalardan Gerçek Yaşama:
  Hipertansiyon Tedavisinde Hekim Ne Yapmalı?
  Dr. Nevrez KOYLAN
14:00-14:30 KONFERANS
Başkan: Dr. Ali BAŞÇI
Dr. Saime PAYDAŞ
 • Pathogenesis of Parathyroid Hyperplasia
  Dr. Eduardo SLATOPOLSKY
14:30 -15:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER - III
Başkan: Dr. Ali BAŞÇI
Dr. Saime PAYDAŞ

Salon B

 

 

 

 

 
11:00-12:30 PANEL 2
Diyalizde Güncel Sorunlar
Başkan: Dr. Ayla SAN
Dr. Şükrü SİNDEL
 • Vasküler Giriş Yolu
  Dr. Müjdat YENİCESU
 • Diyalizde Kan Basıncı Değişiklikleri
  Dr. Ahmet Uğur YALÇIN
 • Periton Diyalizi Hastalarında Volum Kontrolu
  Dr. Oktay OYMAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30-15:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER - IV
Başkan: Dr. Mehdi YEKSAN
Dr. Şükrü ULUSOY
15:30-16:00 Poster Sunumu
16:00-16:45 Uydu Sempozyumu
 • Hipertansiyon; Ne Biliyoruz, Ne Bilmiyoruz?
  Başkan: Dr. Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK
  Dr. Mustafa ARICI
  Dr. Barış İLERİGELEN
  Dr. Giray KABAKÇI
  Dr. Nevrez KOYLAN
  Dr. Ömer KOZAN

 

 

24 MAYIS 2003

Salon A
09:00-10:30 KONFERANS
Başkan: Dr. Serap ERDİNE
Dr. Cengiz UTAŞ
 • Tuz-Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Risk
  Dr. Nurol ARIK
 • Nabız Değişkenlikleri: Hız-Basınç ve Kardiyovasküler Risk
  Dr. Ali OTO
10:30-11:00 Ara
11:00-12:30 PANEL 1
Renovasküler Hipertansiyon
Başkan: Dr. Çetin TURGAN
Dr. Kamil DİLEK
 • Renovasküler Hastalıklar – Klinik Perspektif
  Dr. Reha ERKOÇ
 • Renovasküler Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları
  Dr. Meltem ÇAĞLAR
 • Renovasküler Hastalıklarda Radyoloji Uygulamaları
  Dr. Ferhun BALKANCI
12:30-14:00 Uydu Sempozyumu ve Öğle Yemeği
Başkan: Dr. Aytekin OĞUZ
 • Klinik Çalışmalar Işığında Hipertansiyon Tedavisi
  Dr. Yunus ERDEM
 • Vasküler Biyoloji ve Hipertansiyon Tedavisi
  Dr. Aytekin OĞUZ
 • Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Ufuklar
  Dr. Ali OTO
14:00-14:30 KONFERANS
Başkan: Dr. Ümit SAATÇİ
Dr. Ayşe ÖNER
 • Çocuklarda Üriner İnfeksiyon ve Vezükoüreteral Reflü
  Dr. Nesrin BEŞBAŞ
14:30 -15:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER - V
Başkan: Dr. Ümit SAATÇİ
Dr. Ayşe ÖNER

Salon B

 

 

 

 

 
11:00-12:30 PANEL 2
Transplantasyonda Güncel Sorunlar
Başkan: Dr. Zeki YILMAZ
 • Kronik Allograft Disfonksiyonu
  Dr. Enver AKALIN
 • Transplant Hastasında Kardiyovasküler Risk
  Dr. Aydın TÜRKMEN
 • Güncel İmmünsüpresif Tedavi
  Dr. Ercan OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14:30-15:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER - VI
Başkan: Zeki TOMBUL
Dr. Hülya TAŞKAPAN
15:30-16:00 Poster Sunumu
16:00-16:45 Uydu Sempozyumu
Başkan: Dr. Çetin TURGAN
 • Renal Parankimal Hastalık, ACE İnhibitörleri ve Kalsiyum Antagonistleri
  Dr. Nurol ARIK
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Uluslararası Hipertansiyon Cemiyeti ve Dünya Hipertansiyon Ligi Üyesidir.