IV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

IV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

 • 23 Mayıs 2002
   
 • 24 Mayıs 2002
   
 • 25 Mayıs 2002

 

23 MAYIS 2002

Salon A
16:00-17:00 KONFERANS
Prof. Dr. Kemal Önen
Prof. Dr. Enver Hasanoğlu
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-12:30 PANEL
Ateroskleroz, Nefroskleroz ve Korunma
Prof. Dr. Şali Çağlar
Prof. Dr. Cengiz Utaş
 • Ateroskleroz ve Nefroskleroz
  Doç. Dr. Mustafa Arıcı
 • Renoproteksiyon
  Doç. Dr. Tevfik Ecder
 • Kardiyoproteksiyon
  Prof. Dr. Giray Kabakçı
12:30-14:00 Uydu Sempozyumu ve Öğle Arası
14:00-15:30 KONFERANS VE BİLDİRİLER
Prof. Dr. Erkin Ark
Prof. Dr. Lale Sever
15:30-16:00 Kahve Molası
16:00-16:45 Uydu Sempozyumu

Salon B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14:30-15:30 BİLDİRİLER
Prof. Dr. Oktay Oymak
Doç. Dr. Murat Duranay

 

24 MAYIS 2002

Salon A
09:00-10:30 KONFERANS
Prof. Dr. Çetin Turgan
Prof. Dr. Nurhan Özdemir
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-12:30 PANEL
Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Prof. Dr. Ergun Ertuğ
Prof. Dr. Ayla San
12:30-14:00 Uydu Sempozyumu ve Öğle Arası
14:00-15:30 KONFERANS VE BİLDİRİLER
Prof. Dr. Ali Başcı
Prof. Dr. M. Emin Yılmaz
 • Demans ve Hipertansiyon
  Doç. Dr. Ayşe Bora Tokcaer
15:30-16:00 Kahve Molası

Salon B

 

 

 

 

 
11:00-12:30 PANEL
Ülkemizde Transplantasyonda Yaşanan Problemler
Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu
Prof. Dr. Tekin Akpolat
Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever
Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar

 

 

 

14:30-15:30 BİLDİRİLER
Doç. Dr. Kenan Ateş
Doç. Dr. Deniz Aylı

 

25 MAYIS 2002

Salon A
09:00-10:30 KONFERANS
Prof. Dr. Ümit Saatci
Prof. Dr. Ayşe Öner
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-12:30 PANEL
Çağdaş İmmunosupresif Tedavi
Prof. Dr. Zeki Yılmaz,
Prof. Dr. Yaşar Tülbek
12:30-14:00 Uydu Sempozyumu ve Öğle Arası
14:00-15:30 KONFERANS VE BİLDİRİLER
Prof. Dr. Ali Başcı
Prof. Dr. M. Emin Yılmaz
 • Demans ve hipertansiyon
  Doç. Dr. Ayşe Bora Tokcaer
15:30-16:00 Kahve Molası

Salon B

 

 

 

 

 
11:00-12:30 PANEL
Ülkemizde Transplantasyonda Yaşanan Problemler
Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu
Prof. Dr. Tekin Akpolat
Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever
Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar

 

 

 

14:30-15:30 BİLDİRİLER
Doç. Dr. Kenan Ateş
Doç. Dr. Deniz Aylı
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Uluslararası Hipertansiyon Cemiyeti ve Dünya Hipertansiyon Ligi Üyesidir.