TÜRK HİPERTANSİYON ve
                 BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ


Aktif Ziyaretçi 48260
Dün Tekil 358
Bugün Tekil 285
Toplam Tekil 845733
İLGİLİ LİNKLER

Haberler

30 Eylül 2006
Kronik Böbrek Hastalarında Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Kontrolü Yeterli Değil

Framingham Kalp Çalışması’nın 25 Eylül 2006 tarihinde Archives of Internal Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir analizine göre, kronik böbrek hastalığı (KBH) olanlarda kardiyovasküler risk faktörlerinin prevalansı daha yüksek olmasına rağmen, bu risklerin kontrol oranları, KBH olmayanlara göre çok daha düşüktür.
 
Çalışma, 1998-2001 yılları arasında 3258 kişide yapılmıştır. Çalışmada, glomerüler filtrasyon değeri (GFD) MDRD formülü ile hesaplanmış ve KBH tanımı olarak GFD’nin kadınlarda 59 ml/dak; erkeklerde ise 64 ml/dakika olması kullanılmıştır.
 
KBH prevalansı % 8.6 (281/3258) olarak bulunmuştur. Hastaların % 96’sında Evre 3 KBH, geri kalanlarda ise Evre 4 veya 5 KBH olduğu saptanmıştır.
 
KBH olan bireylerin KBH olmayanlara kıyasla daha şişman olduğu, HDL kolesterol düzeylerinin daha düşük olduğu ve trigliserid düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur.
 
KBH olanlarda hipertansiyon sıklığı (% 71.2’ye karşın % 42.7) ve antihipertansif kullanma oranları (% 86.0’ya karşın % 72.5), KBH olmayanlara kıyasla daha yüksek olmasına rağmen optimal kan basıncı kontrol oranları (KBH olanlarda <130/80 mmHg, diğerlerinde < 140/90 mmHg) KBH olanlarda % 27.0 iken diğer grupta % 45.5 olarak saptanmıştır. Diyabet için de durum benzer özellikler taşımaktadır. KBH olanlarda diyabet sıklığı ve diyabet için tedavi alma oranları daha yüksek olmasına rağmen, HbA1c değerlerinin % 7.0’nin altında olma oranı KBH olanlarda % 43.8 iken diğerlerinde % 59.4 bulunmuştur. LDL kolesterol oranları için de benzer bir tablo söz konusu olmasına rağmen aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
 
Çalışmaya ulaşmak için:
 
http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/166/17/1884

« Geri