TÜRK HİPERTANSİYON ve
                 BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ


Aktif Ziyaretçi 48261
Dün Tekil 358
Bugün Tekil 287
Toplam Tekil 845735
İLGİLİ LİNKLER

Haberler

27 Eylül 2007
Diyaliz Hastalarında Homosistein Azaltılmalı mı?

Homosisteinin, kronik böbrek hastalarında vasküler hastalık ve mortalite için bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Ancak bu hasta grubunda homositein düzeylerinin folik asit ve B vitamini tedavisi ile düşürülmesinin mortaliteyi azaltıp azaltmadığı bilinmemektedir. JAMA (Journal of American Medical Association)'da 12 Eylül 2007 tarihinde yayınlanan bir çalışmada, 21 yaş üzerinde homosistein düzeyleri yüksek (> 15 mikromol/litre) 1305 ileri evre kronik böbrek hastası (kreatinin klerensi <30 ml/dak) ile 751 son dönem böbrek yetmezliği hastası, plasebo veya 40 mg folik asit, 100 mg piridoksin hidroklorid (vitamin B6) ve 2 mg siyanokobalamin (vitamin B12) içeren bir kapsül kullanmak üzere randomize ediliyorlar. Medyan takip süresi 3.2 yıl olan çalışmada primer sonlanım noktası tüm nedenlere bağlı mortalite, sekonder sonlanım noktaları ise miyokard infarktüsü, inme, amputasyon, diyalize başlama zamanı ve arteriyovenöz giriş yolu trombozuydu. Homosistein düzeyleri 3 ay içerisinde vitamin grubunda % 25.8, plasebo grubunda ise % 1.7 azalıyor. Ancak mortalite açısından 2 grup arasında fark bulunmuyor. Sekonder sonlanım noktaları ve yan etkiler açısından da 2 grup arasında fark bulunmuyor. Sonuç olarak bu çalışma yüksek doz folik asit ve B vitamini tedavisinin kronik böbrek hastalığında sağ kalımı ve vasküler olayları etkilemediğini gösteriyor.

Çalışmaya ulamka için: http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/298/10/1163

« Geri