TÜRK HİPERTANSİYON ve
                 BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ

Bilimsel Program

22.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
22th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS
5 Kasım 2020 Perşembe (5 November 2020, THURSDAY)
PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU (SALOON A) SALON B (SALOON B)
17:50-18:15

AÇILIŞ TÖRENİ(OPENING CEREMONY)

Prof Dr. Şali Çağlar Anma Konuşması
Konuşmacılar (Speakers): Yönetim Kurulu ve Onursal Başkanlar
 
18:15-19:00

KONFERANS (CONFERENCE)

Oturum Başkanları (Chairs): Dr. Ali Başçı, Dr. Davor Milicic

18:15-18:30 Yeni Hipertansiyon Kılavuzları Günlük Pratiğimizi Nasıl Etkiledi?
How New Hypertension Guidelines Affected Daily Clinical Practice?
Konuşmacı (Speaker): Dr. Mustafa Arıcı

18:30-18:45 Yüksek Kan Basıncı: KBH Progresyonunda Major Belirteçlerden Biri
High Blood Pressure: One of the Major Determinants of Progression in CKD
Konuşmacı (Speaker): Dr. Merita Rroji

18:45-19.00 Tartışma (Discussion)

SÖZLÜ BİLDİRİLER 1
ORAL PRESENTATIONS 1

Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Gülçin Kantarcı, Dr. Bojan Jelakovic

SS-01 Maskeli Hipertansiyonu Olan Hastalarda Kan Basıncı Ve Proteinüri Düzeyi İle Üriner Anjiotensinojen Düzeyi Arasındaki İlişki
Orhan Özdemir

SS-02 Primer hipertansiyonda kan basıncı kontrolü sağlıklı tiyol/disülfit dinamiği ile ilişkilidir
Özant Helvacı

SS-03 Akut Koroner Sendrom Sebebiyle Takip Edilen Hastaların Böbrek Fonksiyonları İle Troponin Düşme Hızı Arasındaki İlişki
Fatma Dindar Çelik

SS-04 Obez hastalarda böbrek biyopsi endikasyonları ve biyopsi sonuçlarının değerlendirilmesi
Zeynep Ural

SS-05 Vazohibin-1: Hemodiyaliz hastalarında endotel disfonksiyonunun yeni bir belirteci olabilir mi?
Serdal Gök
19:45-20:30

SEMPOZYUM(SYMPOSIUM)

HİPERTANSİYONDA KLİNİK PRATİK-I
CLINICAL PRACTICE IN HYPERTENSION-I
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Mehmet Emin Yılmaz, Dr. Bülent Tokgöz

19:45–20:00 Tüm Hipertansiflere Antilipemik Verelim mi?
Should We Prescribe Antilipemics to All Hypertensives?
Konuşmacı (Speaker): Dr. Erhan Tatar

20:00-20:15 Stresli Hastalarda Hipertansiyon Tedavisi
Hypertension Management in Patients with Anxiety
Konuşmacı (Speaker): Dr. Özkan Ulutaş

20:15-20:30 Tartışma (Discussion)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

PERİTON DİYALİZ POLİKLİNİĞİ
PERITONEAL DIALYSIS- OUTPATIENT CLINIC
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Taner Çamsarı, Dr. Rümeyza Kazancıoğlu

19:45-20:00 Periton Diyaliz Pratiğinde Yenilikler
Innovations in Peritoneal Dialysis
Konuşmacı(Speaker): Dr. Soner Duman

20:00-20:15 PD Hastasında Kan Basıncı ve Volüm Yönetimi
Blood Pressure and Volume Management in PD Patient
Konuşmacı(Speaker): Dr. Ezgi Coşkun Yenigün

20:15-20:30 Tartışma (Discussion)
21:15-22:15

SEMPOZYUM(SYMPOSIUM)

HİPERTANSİYONDA KLİNİK PRATİK-II: VAKALARLA ACİL DURUMLAR
CLINICAL PRACTICE IN HYPERTENSION-II: EMERGENT CASES
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Bülent Altun, Dr. Nurhan Seyahi

21:15 - 21:30 Hipertansif İnmeli Hastada Kan Basıncı Yönetimi
Antihypertensive Therapy in Stroke Due to Hypertension
Konuşmacı (Speaker): Dr. Serpil Müge Değer

21:30-21:45 Aort Disseksiyonu ve Kan Basıncı Yönetimi
Aort Dissection and Blood Pressure Management
Konuşmacı (Speaker): Dr. Gökhan Nergizoğlu

21:45-22:00 Preeklampsi/Eklampside Kan Basıncı Yönetimi
Antihypertensive Therapy in Preeclampsia/Eclampsia
Konuşmacı (Speaker): Dr. Fatma Ayerden Ebinç

22:00-22:15 Tartışma (Discussion)

MİNİ KONFERANS (MINI-CONFERENCE)

KBH ve DİYALİZ HASTASINDA ÖNEMLİ DURUM-1
IMPORTANT CONDITIONS IN CKD and DIALYSIS PATIENTS-1
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Neval Duman, Dr. Oktay Oymak

21:15- 21:30 Prediyaliz ve Diyalizde Metabolik Asidoz: Tedavi Etmek ya da Etmemek
Metabolic Acidosis in Dialysis and Predialysis Patients: To Treat or not to Treat
Konuşmacı (Speaker): Dr. Zeki Aydın

21:30-21:40 Tartışma (Discussion)