[PS-055]

Oturum adı: POSTER SESSION 5 | Oturum salonu: POSTER AREA | Oturum tarihi: 09 Mayıs 2015 Cumartesi | Oturum saati: 10:00 - 10:30

Kronik Osteomiyelite Sekonder Amiloidoz Sonucu Gelişen Nefrotik Sendrom Olgu Sunumu

Ferhat Ekinci, Utku Erdem Soyaltın, Cihangir Türemiş, Ercan Ersoy, Mehmet Can Uğur, Mustafa Yıldırım, Tuba Demirci Yildirim, Harun Akar
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

GİRİŞ:
Sekonder amiloidoz, reaktif amiloidoz ya da AA tip amiloidoz, kronik inflamatuar hastalıklarla birarada görülen bir amiloidoz türüdür. Kronik osteomiyelite bağlı amiloidoz sonucu gelişen nefrotik sendrom tanısı konulan ve takibe alınan olgumuzu sunmak istedik.
OLGU:
33 Yaşında erkek hasta 14 yıl önce yüksekten düşme nedeniyle paraplejik olup 10 yıl önce de aldığı periferik damar hastalığı tanısından dolayı sol alt extremitede amputasyon öyküsü mevcuttur. Hastanemize son haftalarda artan halsizlik, yorgunluk, sağ ayak ve ayak bileğinde şişlik yakınması ile başvurdu. Yapılan tetkiklerinde 18 gram/gün proteinüri, hipoalbuminemi ve hiperlipidemi saptanması nedeniyle nefrotik sendrom tanısı ile dahiliye servisine yatırıldı. Vitalleri stabil; Solunum, kardiyovasküler, batın muyenesi olağan idi. Sağ pretibial 3+ ödem tespit edildi. Etyoloji açısından bakılan hepatit markerları, p-ANCA, c-ANCA, ANA, C3, C4 normal olarak geldi. Masif proteinüri ve sedimentasyon yüksekliği açısından amiloidoz düşünülen hastanın yapılan dudak biyopsisi kongo red boyamada damar duvarında amiloid birikimi izlendi. Aynı zamanda bel ve kalça ağrıları tarifleyen hastaya çekilen pelvik MRG'de perine düzeyinde T2 sinyali belirgin yüksek, T1 sinyali düşük apseiform lezyonlar ile tetkik kapsamında görülen müsküler yapılar ve yumuşak dokularda ödem - inflamasyon ile uyumlu sinyal değişiklikleri izlendi. Mevcut sonuçlarla kronik osteomyelite bağlı amiloidoz ve ona bağlı nefrotik sendrom tanısı konuldu. Osteomiyelit tedavisi için ortopediye yönlendirilen hasta proteinüri tedavisi için medikal önerilerle takibe alındı.
TARTIŞMA:
Amiloidoz, doku ve organlarda anormal yapıda bir proteinin depolanması sonucu ortaya çıkan klinik tablodur. Amiloid ise histopatolojik olarak bu proteinin dokuda gösterilmesine verilen isimdir. Amiloidozda semptom ve bulgular tutulan organa göre değişmektedir. Böbrek, reaktif amiloidozda hem en sık (% 80) tutulan hem de prognozu belirleyen organdır. Böbrek tutulumu çoğu zaman kendini proteinüri özellikle nefrotik sendrom olarak göstermekte bazı olgular ise renal fonksiyon kaybı ile hekimin karşısına çıkabilmektedirler. Yapılan çalışmalar neticesinde non-steroid antiinflamatuar ilaçların ve anjiotensin converting enzim (ACE) inhibitörlerinin, renal hemodinamiye olan etkileri yoluyla proteinüriyi azaltabildikleri bilindiği için medikal tedavisine eklendi. Osteomiyelite sekonder gelişen tablo nedeniyle antibiyotik eklenerek ortopediye cerrahi tedavi açısından yönlendirildi. Akılda bulundurulması gereken ciddi bir vaka olduğunu düşündüğümüz için paylaşmak istedik.Laboratuar Değerleri
Biyokimya parametreleriÜREKREATİNİNSODYUMPOTASYUMALBUMİNLDLKAN ŞEKERİ
21 mg/dl0,6 mg/dl138 mmol/l4,39 mmol/l1,3 g/dl191 mg/dl69 mg/dL
Hemogram parametreleriWBCHGBHCTMCVPLT
7,8 x10^3/uL8,4 gr/dL26,2 %73,7 fL658 x10^3/uL
Diğer değerlersedimCRPTSHT4T3Anti TPO
100 mm/saat7,17 mg/dL6,21 uIU/mL0,5 ng/dL1,76 pg/mL14 IU/mL