TÜRK HİPERTANSİYON ve
                 BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ


Aktif Ziyaretçi 47763
Dün Tekil 302
Bugün Tekil 286
Toplam Tekil 843252
İLGİLİ LİNKLER

VIII. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi


13 MAYIS 2006
09:00-09:45 Konferans - Salon A
Oturum Başkanı: Dr. Serap Erdine
Geleceğin antihipertansifleri neler olacak?   Dr. Saime Paydaş
Konferans - Salon B
Oturum Başkanı: Dr. Turgay Arınsoy
Hemodiyaliz ünitesinde infeksiyon ve önleme yöntemleri   Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan
09:45-10:15Çay-Kahve Arası
10:15-11:15 Panel - Salon A
Oturum Başkanları : Dr. Mustafa Yurtkuran - Dr. Kenan Ateş
Yeni Hipertansiyon Çalışmalarından Neler Öğrendik? Kardiyovasküler korunma
Dr. AytekinOğuz
Renal Korunma  Dr. İbrahim Karayaylalı
Panel - Salon B
Oturum Başkanları : Dr. Cengiz Utaş - Dr. Şükrü Ulusoy
Kalp Yetmezliği ve Böbrek Hastalığı Patogenez   Dr. Ülver Derici
Tedavi   Dr. Serhan Tuğlular
11:15-11:30 ARA
11:30-12:30 Uydu Sempozyumu - Abbott
Kardiyorenal Proteksiyonda Yeni Boyut : Primer Koruma
Oturum Başkanı : Dr. Giray Kabakçı
Kardiyorenal risk faktörü olarak albüminüri    Dr. Giray Kabakçı
Primer koruma : Hipertansiflerde mikroalbüminürinin önlenmesi BENERICT sonuçları    Dr. Tevfik Ecder
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:25 Mini Konferans - Salon A
Oturum Başkanları : Dr. Çetin Özener - Dr. Salih Kavukçu
Antihipertansifler ve elektrolit problemleri _    Dr. Seyhun Kürşat
14:25-15:05 Sözlü Bildiriler - Salon A
Oturum Başkanları : Dr. Çetin Özener - Dr. Salih Kavukçu
S13
Proteinüri ve arteriosklerotik risk faktörleri
Ondokuz Mayis Üniversitesi Tip Fakültesi, Nefroloji Bilim Dali, Samsun   K. CENGIZ
S058
Hemodiyaliz hastalarinda C vitamini eksikliginin klinik verilerle iliskisi
A. BILGIÇ, S. SEZER, N. F. ÖZDEMIR, E. TUTAL, S. KOÇ
Baskent Üniversitesi Tip Fakültesi, Nefroloji Ana Bilim Dali, Ankara
D. ALDEMIR, S. TÜRKOGLU
Baskent Üniversitesi Tip Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dali, Ankara
S14
Serum lipid profili ve arteriyovenöz fistül tromboz riski: tersinir epidemiyoloji (reserve
epidemiology) üzerine retrospektif bir çalisma
A. KIRKPANTUR, R. YILMAZ, H. AKOGLU, T. AKI, M. ARICI, B. ALTUN,
Y. ERDEM, Ü. YASAVUL, M. BAKKALOGLU, Ç. TURGAN
Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi, Nefroloji Ünitesi, Ankara
15:05-15:30 Mini Konferans - Salon A
Oturum Başkanları : Dr. Çetin Özener - Dr. Salih Kavukçu
Pediatrik hipertansiyon    Dr. Sevcan Bakkaloğlu
14:00-14:25 Mini Konferans - Salon B
Oturum Başkanları : Dr. Ahmet Uğur Yalçın - Dr. Bülent Altun
Hemodiyaliz hastalarında kas-iskelet sistemi sorunları    Dr. Alp Çetin
14:25-15:05 Sözlü Bildiriler - Salon B
Oturum Başkanları : Dr. Ahmet Uğur Yalçın - Dr. Bülent Altun
S15
Hemodiyaliz ve renal transplant hastalarinda nabiz dalga hizi ölçümü
A. YILDIZ, A. ERSOY, M. GÜLLÜLÜ
Uludag Üniversitesi Tip Fakültesi Nefroloji Bilim Dali, Bursa
M. FAZLIOGLU, S. GÜLLÜLÜ
Uludag Üniversitesi Tip Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dali, Bursa
S16
Kronik hemodiyaliz hastalarinda depresyon-malnütrisyon ve eko-kan basinci parametreleri arasindaki iliski
H. Ç. BAHADIR, H. TEKÇE, T. ALICI, S. KÜRSAT
Celal Bayar Üniversitesi Tip Fakültesi, Nefroloji Bd, Manisa
A. T. AVCU
Celal Bayar Üniversitesi Tip Fakültesi, Iç Hastaliklari Ana Bilim Dali, Manisa
15:05-15:30 MİNİ KONFERANS - Salon B
Oturum Başkanları : Dr. Ahmet Uğur Yalçın - Dr. Bülent Altun
Hemodiyaliz hastalarında aritmiye yaklaşım   Dr. Kudret Aytemir