TÜRK HİPERTANSİYON ve
                 BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ


Aktif Ziyaretçi 1
Dün Tekil 163
Bugün Tekil 57
Toplam Tekil 498799
İLGİLİ LİNKLER

VI. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi


5 HAZİRAN 2004
09:00 –10:30KONFERANS- SALON A
Oturum Başkanları: Dr. Enver HASANOĞLU - Dr. Kamil DİLEK
Tedaviye Dirençli Hipertansiyon’da Klinik Yaklaşım
Dr. Şehsuvar ERTÜRK
Acil Hipertansiyon ve Perioperatif Hipertansiyon Tedavisi
Dr. Mansur KAYATAŞ
10:30 – 11:00ARA (Çay - Kahve)
11:00 – 12:30 PANEL III – SALON A
Oturum Başkanları: Dr. Çetin TURGAN – Dr. Turgay ARINSOY
Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Kılavuzlar
JNC 7 – Amerika Kılavuzu
Dr. Şükrü ULUSOY
ESH – Avrupa Kılavuzu
Dr. Celalettin USALAN
Hipertansiyon Tedavisi: Kılavuzlar Ne Kadar Yararlı?
Dr. Mustafa ARICI
11:00 – 12:30 PANEL IV – SALON B
Oturum Başkanları: Dr. Bülent ERBAY – Dr. Mehmet Şükrü SEVER
Transplantasyonda Güncel Sorunlar
Donör Seçimi ve Marjinal Donörler
Dr. Nurhan ÖZDEMİR
Alıcının Hazırlanması
Dr. Murat TUNCER
Post Transplant Akut Nefrolojik Sorunlar
Dr. Alpaslan ERSOY
12:30 – 14:00ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 14:30MİNİ KONFERANS – SALON A
Oturum Başkanı: Dr. Oktay KARATAN – Dr. Yasemin ERTEN
Ambulatuvar ve Ev Kan Basıncı Ölçümlerinin Klinik Yararları
Dr. Mehmet Emin YILMAZ
14:00 – 14:30MİNİ KONFERANS – SALON B
Oturum Başkanı: Dr. Fevzi ERSOY – Dr. Ercan OK
Hemodiyalizde Vasküler Giriş Yolu Olarak Kateter Kullanımı ve Sorunlar
Dr. Barboros ÇİL
14:30 – 15:30SÖZLÜ BİLDİRİLER

SALON A Başkanlar: Dr. Oktay KARATAN - Dr. Yasemin ERTEN

S17 - AMBULATUAR KAN BASINCI MONİTERİZASYON SONUÇLARINDA BEYAZ ÖNLÜK ETKİSİ NE KADARDIR?
Serkan Kahraman , A. Erkan Duman, Rahmi Yılmaz, Gültekin Gençtoy, Alper Kırkpantur, Mustafa Arıcı, Bülent Altun, Yunus Erdem, Ünal Yasavul, Çetin Turgan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

S18 - HEMODİYALİZ HASTALARINDA ANTİHİPERTANSİF KULLANIMININ ATRİYAL ARİTMİ BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Ahmet Alper Kıykım , Murat Boz, Ahmet Çamsarı, Bülent Uyar, Burçin Tellioğlu, Ebru Kelebek
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

S19 - HEMODİYALİZ HASTALARINDA NABIZ BASINCININ BELİRLEYİCİLERİ
Serkan Kahraman , Rahmi Yılmaz, Gültekin Gençtoy, Alper Kırkpantur, Mustafa Arıcı, Bülent Altun, Yunus Erdem, Ünal Yasavul, Çetin Turgan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

S20 - KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN ÇOCUK VE GENÇ ERİŞKİNLERDE KAROTİD ARTER İNTİMA-MADİA KALINLIĞI VE ATEROSKLEROTİK RİSK FAKTÖRLERİ
M Hakan Poyrazoğlu1 , Ruhan Düşünsel1, Zübeyde Gündüz1, Abdülhakim Coşkun1, Nazmi Narin1, Ruksan Anarat2, Ali Yıkılmaz1, Ali Baykan1
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Ünitesi
2Başkent Üniversitesi Biyokimya Laboratuvarı

SALON B Başkanlar: Dr. Fevzi ERSOY - Dr. Ercan OK

S21 - DİYALİZ TEDAVİ TİPİNİN YAŞLI HASTALARDAKİ NÜTRİSYONEL PARAMETRELER ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
Beril Akman , İrem Olcay, Zübeyde Arat, Siren Sezer, Fatma Nurhan Özdemir, Mehmet Habera
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

S22 - DİYALİZ ÖNCESİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA İNFLAMASYON SIKLIĞI VE KLİNİK ETKİLERİ
Sim Kutlay , Özgür Yılmaz, Gökhan Nergizoğlu, Oktay Karatan, Kenan Ateş
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

S23 - ENDOTELYAL NİTRİK OKSİT SENTAZ GEN POLİMORFİZMİNİN TRANSPLANT BÖBREK SAĞKALIMINA ETKİSİ
Siren Sezer , Murathan Uyar, Fatma Belgin Ataç, Hasibe Verdi, Zübeyde Arat, Fatma Nurhan Özdemir, Mehmet Haberal
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

S24 - RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA HCV BULAŞ ZAMANININ KARACİĞER HASTALIĞI SEYRİNE ETKİSİ
Hüseyin Töz , Meltem Seziş, Deniz Nart, İlker Turan, Gülay Aşcı, Soner Duman, Ercan Ok
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

15:30KAPANIŞ – SALON A