TÜRK HİPERTANSİYON ve
                 BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ


Aktif Ziyaretçi 2
Dün Tekil 163
Bugün Tekil 55
Toplam Tekil 498797
İLGİLİ LİNKLER

VI. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi


4 HAZİRAN 2004
09:00 –10:30KONFERANS- SALON A
Oturum Başkanları: Dr. Erkin ARK – Dr. Cengiz UTAŞ
Endothelial Dysfunction and Cardiovascular Disease
Dr. Victor DZAU
Clinical Action Plan for Chronic Kidney Disease
Dr. Garabed EKNOYAN
10:30 – 11:00ARA (Çay - Kahve)
11:00 – 12:30 PANEL I – SALON A
Oturum Başkanları: Dr. Ergun ERTUĞ – Dr. Ali BAŞÇI
Hipertansiyon Patogenezi
Doğum Ağırlığı, Nefron Sayısı ve Hipertansiyon
Dr. Nurol ARIK
Sempatik Sinir Sistemi, Nitrik Oksit ve Tuza Duyarlı Hipertansiyon
Dr. Saniye ŞEN
Obezite ve Hipertansiyon
Dr. Saime PAYDAŞ
11:00 – 12:30 PANEL II – SALON B
Oturum Başkanları: Dr. Neval DUMAN – Dr. Ahmet Uğur YALÇIN
Diyalizde Güncel Sorunlar
Anemi Tedavisi
Dr. Alaattin YILDIZ
D Vitamini tedavisi
Dr. Mahmut YAVUZ
Membran Seçimi
Dr. Deniz AYLI
12:30 – 13:00ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:00 UYDU SEMPOZYUMU – SALON A
Hipertansiyon Tedavisi ve Hedef Organ Hasarı
Hipertansiyon ve Vasküler Risk Spektrumu
Dr. Aytekin OĞUZ
Anjiyotensin II Blokajı ve Kardiyovasküler Koruma
Dr. Sadi GÜLEÇ
Anjiyotensin II Blokajı ve Renal Koruma
Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR
14:00 – 14:30MİNİ KONFERANS – SALON A
Oturum Başkanları: Dr. Ayla SAN – Dr. Mehdi YEKSAN
Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemi’nin Dual Blokajı
Dr. Yılmaz SELÇUK
14:00 – 14:30MİNİ KONFERANS – SALON B
Oturum Başkanları: Dr. Itır YEĞENAĞA – Dr. Ahmet KIYKIM
Glomerüler Hastalıklarda Güncel İmmünosupressif Tedavi
Dr. Kayser ÇAĞLAR
14:30 – 15:30SÖZLÜ BİLDİRİLER

SALON A Başkanlar: Dr. Ayla SAN - Dr. Mehdi YEKSAN

S09 - RENAL ARTER STENOZLU OLGULARDA ANJİOTENSİNOJEN VE PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 GEN POLİMORFİZMİ
Kadriye Altok Reis1 , Ülver Derici1, Erhan Ilgıt2, Sevim Gönen3, Turgay Arınsoy1, Yasemin Erten1, Oğuz Söylemezoğlu3, Galip Güz1, Musa Bali1, Şükrü Sindel1
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatrik Nefroloji Bilim Dalı

S10 - HİPERTANSİYONDA BNP VE DİYASTOLİK FONKSİYONLAR
Kenan Iltumur1 , Aziz Karabulut1, Gülten Toprak2, Nizamettin Toprak1
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

S11 - HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPERPROLAKTİNEMİ HİPERHOMOSİSTEİNEMİYE KATKIDA BULUNABİLİR Mİ?
Yasemin Erten1 , Aydan Yüksel2, Şehri Elbeg2, Hatice Paşaoğlu2, Kadriye Altok Reis2, Ülver Derici2, Galip Güz2, Musa Bali2, Turgay Arınsoy2, Şükrü Sindel2, Enver Hasanoğlu2
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

S12 - PERİTON DİYALİZİ VE HEMODİDİYALİZ HASTALARINDA ANEMİ, ERİTROSİT OSMOTİK FRAJİLİTE, ANTİOKSİDANLAR VE LİPİT PEROKSİDASYONUNA E VİTAMİNİ TEDAVİSİNİN ETKİSİ
Atilla Üzüm1 , Ömer Toprak1, Saniye Şen2, Şentürk Çiftçi3, Koray Gümüştaş4
1 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
4 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

SALON B Başkanlar: Dr. Itır YEĞENAĞA - Dr. Ahmet KIYKIM

S13 - AL AMİLOİDOZUN TANISINDA KANTİTATİF SERUM FREE LIGHT CHAIN ANALİZİ
Harun Akar1 , David Seldin2, Bj Magnani2, Carl O’hara2, Chris Schoonmaker2, Martha Skinner2
1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2 Boston University,School of Medicine, Boston MA

S14 - NEFROTİK SENDROMLU HASTALARDA PLAZMA LEPTİN DÜZEYLERİ VE LEPTİN- PROTEİNÜRİ İLİŞKİSİ
Kuddusi Cengiz , Selim Kum
On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bölümü

S15 - ROMATOLOJİK HASTALIĞI OLAN AMİLOİDOZLU OLGULARDA ESKİ VE YENİ KUŞAK NONSTEROİD ANTİİNFLAMATUAR İLAÇLARIN TANSİYON VE KİLO ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Serdar Kahvecioğlu , Kamil Dilek, İbrahim Akdağ, Alpaslan Ersoy, Mustafa Güllülü, Mahmut Yavuz
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı

S16 - DİYALİZ HASTALARINDA SOL VENTRİKÜL EJEKSİYON FRAKSİYONU VE KİTLE ARTIŞI TROPONİN T POZİTİFLİĞİNİ ETKİLER Mİ?
Hüseyin Arınç1 , Hüseyin Gündüz1, Ali Tamer2, Ramazan Akdemir3, İbrahim Özdoğru4, Hakan Özhan3, Cihangir Uyan1
1 İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
2 İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı
3 Düzce Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
4 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

15:30 – 16:00POSTER SUNUMU (Çay – Kahve)
16:00 – 17:00UYDU SEMPOZYUMU – SALON A Kardiyorenal Korunma
Hedef Organ Korunması: RAS Blokajı mı, Kan Basıncı Kontrolü mü Yoksa Her İkisi mi?
Dr. Ömer KOZAN
Risk Faktör Yönetimi : ICEBERG Çalışması
Dr. Giray KABAKÇI
Mikroalbuminürinin Önemi : Demand Sonuçları
Dr. Şevki ÇETİNKALP
Diyabetik Nefropati Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Dr. Mustafa ARICI