TÜRK HİPERTANSİYON ve
                 BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ


Aktif Ziyaretçi 2
Dün Tekil 163
Bugün Tekil 54
Toplam Tekil 498796
İLGİLİ LİNKLER

VI. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi


3 HAZİRAN 2004
Prof. Dr. Şali Çağlar Günü
09:00 – 10:30AÇILIŞ – SALON A
Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışmasının Sonuçları
10:30 – 11:00ARA (Çay - Kahve)
11:00 – 12:30KONFERANS- SALON A
Oturum Başkanları: Dr. Kemal ÖNEN - Dr. Şali ÇAĞLAR
Predicting the Future of Coronary Heart Disease Therapy in 2010: Potential Roles of Gene, Molecular and Cell Therapy
Dr. Victor DZAU
Clinical Action Plan for Chronic Kidney Disease
Dr. Garabed EKNOYAN
12:30 – 13:00ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:00UYDU SEMPOZYUMU – SALON A
Oturum Başkanı: Dr. Şali ÇAĞLAR
Kardiyovasküler Hastalıklarda Renin Anjiotensin Sistemi
Dr. Victor DZAU
14:00 – 14:30MİNİ KONFERANS – SALON A
Oturum Başkanları: Dr. Şükrü SİNDEL – Dr. Kenan ATEŞ
Metabolik Sendromun Değişen Yüzü
Dr. Ülver DERİCİ
14:00 – 14:30MİNİ KONFERANS – SALON B
Oturum Başkanları: Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR – Dr. Çetin ÖZENER
Diabetik Hastalarda Renal Korunmaya Ne Zaman Başlanmalı?
Dr. Tevfik ECDER
14:30 – 15:30SÖZLÜ BİLDİRİLER

SALON A Başkanlar: Dr. Şükrü SİNDEL - Dr. Kenan ATEŞ

S01 - LOSARTAN VE AMLODİPİNİN TGF-BETA VE TNF-ALFA ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Kübra Kaynar1 , Şükrü Ulusoy1, Ercüment Ovalı2, Birgül Vanizor3, Taner Dikmen2, Semih Gül1
1 KTÜ Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı,
2 KTÜ Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı,
3 KTÜ Tıp Fakültesi, Biokimya Anabilim Dalı

S02 - HİPERTANSİYON POLİKLİNİĞİMİZE BAŞVURAN HASTALARDA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI
Dilek Tüzün , Rüya Mutluay, Neşe Aksu
MEB Ankara Sağlık Eğitim Merkezi

S03 - ELAZIĞ PALU İLÇESİNDE YAŞAYAN NÜFUSTA ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özgür Tanrıverdi
Elazığ Palu Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

S04 - HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPERTANSİYON PREVALANSI, ANTİHİPERTANSİF SEÇİMİ VE ULUSLARARASI VERİLERLE KARŞILAŞTIRMA
Ahmet Alper Kıykım1 , Murat Boz2, Bülent Uyar2, Ebru Kelebek2, Enver Üçbilek1, Hülya İrde1, Mehmet Şenli1
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

SALON B Başkanlar: Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR - Dr. Çetin ÖZENER

S05 - ÜREMİKLERDE ATHEROSKLEROZ PATOGENEZİNDE LDL KARBAMİLASYONU, VASKÜLER DÜZ KAS HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİLER
Ercan Ok , Gülay Aşcı, Soner Duman, HüseyinTöz,Mehmet Özkahya, Ali Başcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı

S06 - TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA FARKLI TEDAVİ YAKLAŞIMLARININ METABOLİK, İNFLAMASYON, NÜTRİSYON PARAMETRELERİ VE KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Canan Ersoy , Babürşah Taşlı, Erdinç Ertürk, Ercan Tuncel,Şazi İmamoğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı

S07 - HEMODİYALİZ HASTALARINDA SOLUNUM SİSTEMİ PROBLEMLERİNİN TANISINDA MULTİDEDECTOR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KULLANIMI
Ekrem Doğan1 , Hayriye Sayarlıoğlu2, Ömer Etlik3, Reha Erkoç2, Kürşat Uzun4
1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
3 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
4 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

S08 - HEMODİYALİZ HASTALARINDA L-KARNİTİN UYGULAMASI VE EPO DOZLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Mehmet Emin Yılmaz1 , Ali Kemal Kadiroğlu1, İsmail Hamdi Kara2, Bünyamin Işıkoğlu1
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı

15:30 – 16:00POSTER SUNUMU (Çay – Kahve)
16:00 – 17:00UYDU SEMPOZYUMU – SALON A
Oturum Başkanı: Dr. Şali ÇAĞLAR
ARB ‘lerin Dünü, Bugünü, Yarını
Dr. Mustafa ARICI